Jak wykonać odpompowanie nadmiaru osadu czynnego z przydomowej oczyszczalni VH?

 Odpompowanie nadmiaru osadu czynnego

W przypadku, kiedy osad czynny utrzymuje się na poziomie powyżej 700 ml, należy przystąpić do odpompowania.
To, czy osadu czynnego jest za dużo, wskaże nam test sedymentacyjny (patrz Test sedymentacyjny – prosty sposób na zbadanie ilości i kondycji osadu czynnego). Odpompowanie możemy przeprowadzić na dwa sposoby:

Z POMOCĄ SERWISU: Zamówić wóz asenizacyjny i autoryzowany serwis, który będzie nadzorował odpompowanie, umyje urządzenie, sprawdzi poprawność działania podzespołów w biologicznej oczyszczalni.
Pomoc serwisu jest płatna według stawki udostępnionej w cenniku serwisowym.

SAMODZIELNIE: Zamówić wóz asenizacyjny (UWAGA! – lepiej zrobić odpompowanie na wyłączonym kompresorze, ponieważ spowoduje to sedymentację osadu czynnego na dno odpompowywanych komór oczyszczalni). Należy pozostawić 20% zawartości zbiornika oczyszczalni. Sprawi to, że w urządzeniu pozostanie “zaczyn” osadu czynnego i dozowanie preparatu startowego nie będzie konieczne.

Odpompowanie nadmiaru osadu czynnego w oczyszczalni VH PREMIUM

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH PREMIUM składa się z sześciu komór. Pierwsze cztery komory można
odpompować w całości (tak zwane małe komory). Podczas odpompowania oczyszczalnię warto umyć myjką
ciśnieniową lub wodą z węża ogrodowego. Na potrzeby tego tekstu, stworzyliśmy grafikę objaśniającą, w której
dzielimy komory wersji PREMIUM na strefy.

 • Strefa czerwona – kosz prętowy (komora 1) i wstępna przestrzeń tlenowa (komora 2). Tutaj osad czynny rozpoczyna swoją drogę przez komory oczyszczalni. Ważne jest, by dostarczyć mu odpowiednią ilość tlenu, dlatego już w tej części bakterie mogą absorbować tlen z otoczenia dzięki napowietrzaniu z kompresora. Kosz prętowy jest połączony z drugą komorą otworem przy dnie, do kolejnej, trzeciej komory częściowo oczyszczone ścieki przepływają przez otwór znajdujący się w górnej części komory 2.
 • Strefa zielona – komory beztlenowe. Po przejściu przez pierwszą strefę, osad czynny potrzebuje chwili stabilizacji. Dlatego kolejne dwie komory nie są napowietrzane. Bakterie, uformowane w kłaczki osadu, trafiają tutaj górą z 2 do 3 komory, by następnie przedostać się otworem przy dnie do 4 komory, gdzie wpływa na powierzchnię i delikatną kaskadą spływa do głównej przestrzeni tlenowej, czyli komory 5. Na kaskadzie można
  zaobserwować strukturę osadu czynnego, jego kolor i konsystencję.
 • Strefa żółta – główna przestrzeń tlenowa (komora 5) i komora separacyjna (komora 6). Osad czynny, który spada/przepływa tutaj kaskadą z komory 4, od razu jest intensywnie napowietrzany. Jego część jest zawracana
  recyrkulacją wewnętrzną do pierwszej komory, czyli na kosz prętowy. Reszta przedostaje się dalej, rurą do komory
  numer 6. W komorze separacyjnej osad czynny w procesie sedymentacji (opadania na dno) oddziela się od
  oczyszczonych ścieków. Woda pościekowa (oczyszczone ścieki) odpływem wydostaje się do systemu odprowadzania,
  osad czynny z komory 6 jest zawracany do wstępnej przestrzeni tlenowej (komora numer 2) za pomocą recyrkulacji zewnętrznej (jedna z pomp mamutowych).

Podział na strefy a odpompowanie wersji PREMIUM

Powyższy opis drogi jaką przebywa osad czynny, podział na strefy, ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób należy odpompowywać
bio oczyszczalnię VH PREMIUM. Zauważmy, że sposób połączenia kolejnych komór ze sobą, nie pozwala nam
wypompować całości oczyszczalni poprzez umieszczenie węża asenizacyjnego tylko w jednej z nich. Rozwiązaniem jest
odpompowywanie strefowe, czyli sukcesywne odpompowywanie każdej ze stref po około 30% danej strefy, przekładając
wąż asenizacyjny pomiędzy komorami aż do momentu osiągnięcia wymaganego poziomu cieczy, równego we wszystkich
komorach. Zaczynamy od strefy czerwonej, następnie strefa zielona, kończymy na żółtej. Jest to ważne, ponieważ jeżeli
zależy nam na usunięciu nadmiaru osadu czynnego z oczyszczalni, to odpompowanie tylko np. z komory 5 i 6 nie będzie
efektywne. Duża część bakterii pozostanie ukryta w komorach 1, 2, 3 i 4, czyli w czerwonej i zielonej strefie).

Odpompowanie nadmiaru osadu czynnego w oczyszczalni VH LIGHT

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH LIGHT składa się z trzech komór. Wąż asenizacyjny należy umieścić w komorze
oznaczonej numerem 2. Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić dyfuzora napowietrzającego, który znajduje
się przy dnie zbiornika. Odpompowanie następuje z wszystkich trzech komór oczyszczalni.

UWAGA!
W obu przypadkach należy pamiętać żeby nie odpompować całości osadu z oczyszczalni.
W oczyszczalni powinno pozostać przynajmniej 20% jej początkowej zawartości.
Kiedy odpompowujemy osad czynny z oczyszczalni, powinniśmy zadbać o umycie jej ścian i urządzeń przy pomocy węża ogrodowego
lub myjki ciśnieniowej.

KROK 1: Przed usunięciem osadu należy wyłączyć kompresor i poczekać ½ godz., by osad opadł.

KROK 2: Wypompować nadmierny osad tak, by po wypompowaniu zawartość osadu czynnego w oczyszczalni nie spadła poniżej 200 ml/l.

KROK 3: Uzupełnić powstały brak cieczy czystą wodą. Można odkręcić kran w domu lub napełnić oczyszczalnię przy pomocy węża ogrodowego (woda z sieci wodociągowej lub studni)

KROK 4: Wykonanie testu sedymentacyjnego, w celu sprawdzenia czy cała procedura przebiegła pomyślnie

Tak przeprowadzony serwis pozwoli nam zoptymalizować stan osadu czynnego w naszej oczyszczalni VH.
Pomoże zachować równowagę w rozwoju bakterii.

KLIENCI O NAS