Jak wykonać odpompowanie nadmiaru osadu czynnego z przydomowej oczyszczalni VH?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Nysa

Odpompowywanie nadmiaru osadu czynnego z przydomowej oczyszczalni VH

Odpompowywanie nadmiaru osadu czynnego jest kluczowym elementem utrzymania efektywności pracy przydomowej oczyszczalni biologicznej VH. Proces ten powinien być realizowany, gdy poziom osadu przekroczy 700 ml. Poniżej przedstawiamy metody i wskazówki dotyczące prawidłowego wykonania tej czynności.

 

Jak zmierzyć poziom osadu czynnego w oczyszczalni przydomowej.

Instrukcja

Czytaj więcej

 

Metody odpompowywania osadu czynnego z oczyszczalni

 

 • Z pomocą serwisu:

  • Zamów wóz asenizacyjny i autoryzowany serwis, który nadzoruje proces odpompowywania, myje urządzenie i sprawdza poprawność działania podzespołów w biologicznej oczyszczalni.
  • Koszt usługi jest zgodny ze stawką podaną w cenniku serwisowym.

 

 • Samodzielnie:

  • Zamów wóz asenizacyjny. Odpompowywanie najlepiej przeprowadzić na wyłączonym kompresorze, co umożliwi sedymentację osadu czynnego na dno komór oczyszczalni.
  • Pozostaw w zbiorniku oczyszczalni 20% zawartości. Dzięki temu w urządzeniu pozostanie “zaczyn” osadu czynnego, co eliminuje potrzebę stosowania preparatu startowego.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków Ostrów Wielkopolski

Odpompowywanie nadmiaru osadu czynnego z oczyszczalni VH PREMIUM

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH Premium składa się z sześciu komór. Pierwsze cztery komory, czyli tzw. małe komory, można odpompować w całości. Warto przy tym użyć myjki ciśnieniowej lub węża ogrodowego do umycia oczyszczalni.

 

Podział na strefy w oczyszczalni VH PREMIUM

 • Strefa czerwona: obejmuje kosz prętowy (komora 1) i wstępną przestrzeń tlenową (komora 2), gdzie osad czynny rozpoczyna swoją drogę przez komory oczyszczalni.
 • Strefa zielona: obejmuje komory beztlenowe (komora 3 i 4), gdzie osad czynny stabilizuje się.
 • Strefa żółta: obejmuje główną przestrzeń tlenową (komora 5) i komorę separacyjną (komora 6), gdzie osad czynny jest intensywnie napowietrzany.

Powyższy opis drogi jaką przebywa osad czynny, podział na strefy, ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób należy odpompowywać bio oczyszczalnię VH PREMIUM. Zauważmy, że sposób połączenia kolejnych komór ze sobą, nie pozwala nam wypompować całości oczyszczalni poprzez umieszczenie węża asenizacyjnego tylko w jednej z nich. Rozwiązaniem jest odpompowywanie strefowe, czyli sukcesywne odpompowywanie każdej ze stref po około 30% danej strefy, przekładając wąż asenizacyjny pomiędzy komorami aż do momentu osiągnięcia wymaganego poziomu cieczy, równego we wszystkich komorach.

 

Zaczynamy od strefy czerwonej, następnie strefa zielona, kończymy na żółtej. Jest to ważne, ponieważ jeżeli zależy nam na usunięciu nadmiaru osadu czynnego z oczyszczalni, to odpompowanie tylko np. z komory 5 i 6 nie będzie efektywne. Duża część bakterii pozostanie ukryta w komorach 1, 2, 3 i 4, czyli w czerwonej i zielonej strefie).

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Puławy

Odpompowywanie w oczyszczalni VH LIGHT

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH LIGHT składa się z trzech komór. Wąż asenizacyjny należy umieścić w komorze numer 2, z zachowaniem ostrożności, aby nie uszkodzić dyfuzora napowietrzającego przy dnie zbiornika. Odpompowywanie następuje z wszystkich trzech komór oczyszczalni.

Uwaga

W obu przypadkach należy pamiętać, żeby nie odpompować całości osadu z oczyszczalni. W oczyszczalni powinno pozostać przynajmniej 20% jej początkowej zawartości. Podczas odpompowywania zaleca się umycie ścian i urządzeń oczyszczalni przy pomocy węża ogrodowego lub myjki

KROK 1: Przed usunięciem osadu należy wyłączyć kompresor i poczekać ½ godz., by osad opadł.

KROK 2: Wypompować nadmierny osad tak, by po wypompowaniu zawartość osadu czynnego w oczyszczalni nie spadła poniżej 200 ml/l.

KROK 3: Uzupełnić powstały brak cieczy czystą wodą. Można odkręcić kran w domu lub napełnić oczyszczalnię przy pomocy węża ogrodowego (woda z sieci wodociągowej lub studni)

KROK 4: Wykonanie testu sedymentacyjnego, w celu sprawdzenia czy cała procedura przebiegła pomyślnie

Tak przeprowadzony serwis pozwoli nam zoptymalizować stan osadu czynnego w oczyszczalni VH. Pomoże zachować równowagę w rozwoju bakterii.

KLIENCI O NAS