Jak wykonać odpompowanie nadmiaru osadu czynnego z przydomowej oczyszczalni VH?

Wielu użytkowników biologicznych oczyszczalni ścieków VH zastanawia się po co i w jaki sposób wykonać odpompowanie i restart oczyszczalni. W tym tekście postaramy się wyjść naprzeciw temu zagadnieniu. Opiszemy, krok po kroku, jak należy przeprowadzić serwis przydomowej oczyszczalni.

Odpompowanie nadmiaru osadu czynnego

To, czy osadu czynnego jest za dużo, wskaże nam test sedymentacyjny (patrz Test sedymentacyjny – prosty sposób na zbadanie ilości i kondycji osadu czynnego).
Odpompowanie możemy przeprowadzić na dwa sposoby:

  1. Zamówić wóz asenizacyjny, który załatwi sprawę za nas (UWAGA! – lepiej zrobić odpompowanie na włączonym kompresorze, ponieważ rura pompy wozu asenizacyjnego jest zwykle na tyle ciężka, że opada na dno i wybiera cały sedymentujący tam osad. Zawory, które powinny pozostać otwarte to: A1, A2 – patrz Instrukcja uruchomienia).
  2. Odpompować oczyszczalnię samodzielnie pompą do brudnej wody.
    W większości przypadków nadmierny osad czynny z oczyszczalni wybierany jest przez firmę asenizacyjną i dostarczany do komunalnej oczyszczalni ścieków. W ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem cieszy się też utylizacja we własnym zakresie. Jeżeli właściwie użytkujemy oczyszczalnię, jeżeli nie dodajemy do ścieków substancji toksycznych i tworzyw sztucznych, to nadmierny osad czynny możemy z powodzeniem też kompostować. Uzyskamy w ten sposób dodatkową korzyść w postaci naturalnego nawozu pod uprawy.

Odpompowanie nadmiaru osadu czynnego w biologicznej oczyszczalni VH PREMIUM różni się od odpompowania modelu VH LIGHT. Mając to na uwadze, postaramy się objaśnić na czym ta różnica polega i dlaczego procedura odpompowania modelu PREMIUM nie może przebiegać w ten sam sposób co modelu LIGHT. Model podstawowy, czyli LIGHT posiada 3 komory oczyszczania. Sprawia to, że jego odpompowanie jest banalnie proste. Robiąc je na własną rękę, umieszczamy pompę brudnej wody w głównej komorze (należy zachować ostrożność, ponieważ przy dnie znajduje się dyfuzor napowietrzający i nie chcemy go uszkodzić). Włączamy. Odpompowanie następuje z wszystkich trzech komór przydomowej oczyszczalni.
W tym tekście chcemy skupić się na wersji rozbudowanej – VH PREMIUM. Dlaczego nazywamy ją rozbudowaną? Z tego powodu, że działa w tej samej technologii co wspominana już wcześniej LIGHT, ale składa się z sześciu komór.
Na potrzeby tego tekstu, stworzyliśmy grafikę objaśniającą, w której dzielimy komory wersji PREMIUM na strefy.

  • Strefa czerwona – kosz prętowy i wstępna przestrzeń tlenowa. Tutaj osad czynny rozpoczyna swoją drogę przez komory oczyszczalni. Ważne jest, by dostarczyć mu odpowiednią ilość tlenu, dlatego już w tej części bakterie mogą absorbować tlen z otoczenia dzięki napowietrzaniu z kompresora. Kosz prętowy jest połączony z kolejną komorą przejściem przy dnie, do kolejnej trafia ujściem przy powierzchni.
  • Strefa zielona – komory beztlenowe. Po przejściu przez pierwszą strefę, osad czynny potrzebuje chwili stabilizacji. Dlatego kolejne dwie komory nie są napowietrzane. Bakterie, zbite w kłaczki osadu, trafiają tutaj górą do pierwszej z tych dwóch komór, by następnie przedostać się otworem przy dnie do kolejnej komory, wypłynąć na powierzchnię i delikatną kaskadą spłynąć do głównej przestrzeni tlenowej. Na kaskadzie najlepiej widać strukturę osadu czynnego, jego kolor i konsystencję. 
  • Strefa żółta – główna przestrzeń tlenowa i komora separacyjna. Osad czynny, który spada/przepływa tutaj kaskadą z przestrzeni beztlenowej, od razu jest intensywnie napowietrzany. Jego część jest zawracana recyrkulacją wewnętrzną do pierwszej komory, czyli na kosz prętowy. Reszta przedostaje się dalej, rurą do komory separacyjnej. W komorze separacyjnej osad czynny w procesie sedymentacji (opadania na dno) oddziela się od oczyszczonej wody. Woda pościekowa odpływem wydostaje się do systemu odprowadzania, osad czynny z dna separatora jest ponownie zawracany do wstępnej przestrzeni tlenowej za pomocą recyrkulacji zewnętrznej (jedna z pomp mamutowych).

Podział na strefy a odpompowanie wersji PREMIUM

Powyższy opis drogi jaką przebywa osad czynny, podział na strefy, ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób należy odpompowywać biooczyszczalnię VH PREMIUM. Zauważmy, że sposób połączenia kolejnych komór ze sobą, nie pozwala nam wypompować całości oczyszczalni poprzez umieszczenie pompy tylko w jednej nich. Rozwiązaniem jest odpompowywanie strefowe, czyli sukcesywne odpompowywanie każdej ze stref po około 30% zawartości, przekładając pompę aż do momentu osiągnięcia wymaganego poziomu cieczy, równego w całym urządzeniu. Zaczynamy od strefy czerwonej, następnie strefa zielona, kończymy na żółtej. Jest to ważne, ponieważ jeżeli zależy nam na usunięciu nadmiaru osadu czynnego z oczyszczalni, to odpompowanie tylko np. strefy żółtej nie będzie efektywne. Duża część bakterii pozostanie ukryta w małych komorach.

Samodzielne odpompowanie oczyszczalni

Jeżeli mamy do tego warunki (miejsce na działce – np. pod krzewy ozdobne albo drzewa), możemy pokusić się o wybranie nadmiaru osadu czynnego na własną rękę. Potrzebna nam będzie zwykła pompa do brudnej wody.
UWAGA!
W obu przypadkach należy pamiętać żeby nie odpompować całości osadu.
W przydomowej oczyszczalni powinno pozostać przynajmniej 20% jej zawartości.
Kiedy odpompowujemy osad czynny z biologicznej oczyszczalni, powinniśmy zadbać o umycie jej brzegów przy pomocy węża ogrodowego lub myjki ciśnieniowej.

KROK 1: Przed usunięciem osadu należy wyłączyć kompresor i poczekać ½ godz., by osad opadł. 

KROK 2: Wypompować nadmierny osad tak, by po wypompowaniu zawartość osadu czynnego w oczyszczalni nie spadła poniżej 350 ml/l. Nadmierny osad można wykorzystać do kompostowania lub nawożenia roślin ozdobnych.

KROK 3: Uzupełnić powstały brak cieczy czystą wodą. Można odkręcić kran w domu lub napełnić przydomową oczyszczalnię przy pomocy węża ogrodowego. 

KROK 4: WYKONANIE TESTU SEDYMENTACYJNEGO, W CELU SPRAWDZENIA CZY CAŁA PROCEDURA PRZEBIEGŁA POMYŚLNIE. 

Tak przeprowadzony serwis pozwoli nam zoptymalizować stan osadu czynnego w naszej oczyszczalni VH.
Pomoże zachować równowagę w rozwoju bakterii.

KLIENCI O NAS

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA