Instrukcja uruchomienia przydomowej oczyszczalni ścieków VH LIGHT

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Puck

Krok po kroku: Uruchamianie przydomowej oczyszczalni ścieków VH LIGHT

Oczyszczalnia ścieków jest certyfikowanym urządzeniem spełniającym wymagania normy europejskiej (EN 12566-3). Oczyszczalnia była testowana przez okres około 38 tygodni w zmiennych warunkach pracy. Warunki te wiernie odzwierciedlają takie sytuacje jak wyjazd na urlop, brak prądu, spuszczenie większej ilości wody.

 

Biologiczne oczyszczalnie ścieków VH umożliwiają nowoczesną i ekonomiczną utylizację ścieków. Jakość oczyszczonej wody pościekowej w odpływie odpowiada wymogom polskiej normy PN-EN 12566-3, dzięki czemu oczyszczone ścieki można odprowadzić bezpośrednio do wód powierzchniowych lub rozsączyć w gruncie (przy pomocy studni chłonnych, skrzynek rozsączających lub drenaży).

 

Biologiczna oczyszczalnia ścieków to żywy organizm biologiczny. Za sprawą prawidłowego ustawienia zaworów oczyszczalni optymalizujemy procesy technologiczne (denitryfikacji, nitryfikacji, separacji), a tym samym tworzymy odpowiednie warunki dla rozwoju osadu czynnego. Zmiana warunków technologicznych (np. skład lub ilość ścieku) może spowodować obniżenie parametrów oczyszczania.

 

Zaleca się utrzymanie następujących parametrów technologicznych:

  • Ilość osadu czynnego od 300 do 700 mg/l (kontrolowana przez test sedymentacji).
  • Ilość tlenu O2 przy wyłączonym kompresorze od 0,0 do 0,3 mg/l (prawidłowe ustawienie zaworów rozdzielacza i dmuchawy).
  • Ilość tlenu O2 przy włączonym kompresorze od 1,5 do 4,0 mg/l (prawidłowe ustawienie zaworów rozdzielacza i dmuchawy).

Instrukcja uruchomienia biologicznej oczyszczalni VH LIGHT

W zestawie znajduje się dodatkowa redukcja z powiększonym otworem przelotowym, którym woda wydostaje się z oczyszczalni. W celu optymalizacji odpływu, można go wymienić na redukcję z większą średnicą otworu albo całkowicie go usunąć. Redukcja jest wciskana z góry w rurę z uszczelką.

Należy upewnić się czy wszystkie komory oczyszczalni są maksymalnie napełnione wodą. Włączyć kompresor. Sprawdzić czy kompresor działa poprawnie, sprawdzić szczelność połączeń pomiędzy kompresorem i oczyszczalnią (P – doprowadzenie sprężonego powietrza z kompresora). Ustawić położenie rozety w komorze separacyjnej tak, aby zęby rozety (całkowita wysokość zębów 5 cm) wystawały nad poziom lustra wody około 1,5 – 2 cm. Wszystkie zawory na rozdzielaczu zamknąć. Zawory regulować w następujący sposób:

  1. Zawór A1 (napowietrzanie wstępnej przestrzeni tlenowej) – zawór otworzyć tak, aby dochodziło do lekkiego napowietrzania komory. W komorze powinny pojawić się pęcherzyki powietrza i efekt delikatnego wrzenia wody.

  2. Zawór D2 (doczyszczanie powierzchni komory separatora) – zawór zamknąć całkowicie. Otwierać tylko i wyłącznie w celu przepompowania zanieczyszczeń, które w okresie rozruchu mogą pojawiać się na powierzchni komory separacyjnej.

  3. Zawór R (recyrkulacja zewnętrzna) – zawór otworzyć tak, aby osad czynny z dna separatora był przepompowywany przez pompę mamutową (rura PCV 50mm) w niewielkiej ilości do wstępnej przestrzeni tlenowej. Należy uzyskać efekt delikatnego przepływu cieczy z pompy mamutowej do wstępnej komory tlenowej.

  4. Zawór A2 (napowietrzanie głównej przestrzeni tlenowej) – zawór otworzyć tak, aby pojawiły się pęcherzyki powietrza i efekt intensywnego mieszania i napowietrzania wody w głównej przestrzeni tlenowej.

  5. Zawór D1 (doczyszczanie powierzchni komory separacyjnej) – zawór ustawić tak, aby powstał efekt delikatnego „bąbelkowania” wokół rozety znajdującej się w komorze separacyjnej. Zapobiega to tworzeniu się kożuchów na powierzchni komory separacyjnej.

 

UWAGA

Zawór D2 pełni funkcję serwisową i powinien być zamknięty w standardowym trybie pracy oczyszczalni. Kiedy zawór jest otwarty może dojść do nieprawidłowego funkcjonowania oczyszczalni. Zawór D2 używany jest w sytuacji, gdy na powierzchni komory separacyjnej pojawią się kożuchy. Kiedy zawór otwarty jest w 100% pompa mamutowa przepompowuje zanieczyszczenia zebrane na powierzchni komory separacyjnej (kożuchy) na początek procesu, czyli na kosz prętowy.
Prawidłowe ustawienie zaworów rozdzielacza powoduje ruch cieczy w oczyszczalni ścieków.
Prawidłowe ustawienie zaworów rozdzielacza tworzy korzystne warunki do rozwoju osadu czynnego.

Po prawidłowym ustawieniu zaworów należy zapewnić regularny dopływ ścieków i po 3-4 dniach od tego momentu dodać do pierwszej komory oczyszczalni (kosz prętowy) pierwszą dawkę biopreparatu startowego BioStarter (połowa opakowania). Drugą połowę biopreparatu zaaplikować w taki sam sposób po tygodniu od momentu pierwszego wrzutu (dawkowanie bakterii dotyczy oczyszczalni VH4L, VH6L*). Zastosowanie biopreparatów w oczyszczalniach biologicznych VH znacznie skraca okres ich rozruchu. W czasie rozruchu dochodzi do wyselekcjonowania, adaptacji i namnożenia się biomasy bakteryjnej.

Uruchomienie oczyszczalni można również przeprowadzić przez dodanie do oczyszczalni rozwiniętego osadu czynnego np. z miejskiej czy gminnej oczyszczalni komunalnej albo z dobrze funkcjonującej biologicznej oczyszczalni przydomowej.
*w pozostałych modelach należy użyć 15g biopreparatu startowego na osobę.

Ustawienie sterownika czasowego – oczyszczalnia w wersji LIGHT (sterowanie pracą kompresora napowietrzającego)

Po prawidłowym rozruchu oczyszczalni, który trwa około 6-8 tygodni ilość osadu czynnego powinna wynosić około 300ml na 1000ml (test sedymentacyjny) możliwe wtedy jest przełączenie kompresora z trybu pracy ciągłej na tryb pracy interwałowej, tryb dobiera się według dziennego obciążenia ściekami. Do ustawienia programu pracy kompresora służy sterownik czasowy.

 

Poniżej przykłady ustawienia dla domu jednorodzinnego.

Dzienne zużycie wodyCzas pracy kompresora
około 25% średniego przepływu6 minut kompresor włączony (on) 9 minut kompresor wyłączony (off)
około 50% średniego przepływu6 minut kompresor włączony (on) 6 minut kompresor wyłączony (off)
około 100% średniego przepływu9 minut kompresor włączony (on) 6 minut kompresor wyłączony (off)

 

Proponowane ustawienia pracy kompresora są przykładami. Przy krótkotrwałych przeciążeniach lub problemach z nieprzyjemnym zapachem zaleca się włączenie kompresora na tryb pracy ciągłej do momentu, kiedy problemy ustąpią. W celu wzmocnienia bakterii osadu czynnego zalecamy stosowanie preparatu BioControl.

Poprawne ustawienie zaworów w oczyszczalni VH znacząco skraca czas potrzebny na rozwój bakterii i rozbudowę osadu czynnego. W celu osiągnięcia optymalnej pracy oczyszczalni jej rozruch powinien być skonsultowany z działem technicznym Eko House. Porady udzielane są telefonicznie pod numerem telefonu +48 609 406 147.

 

WAŻNE!
KOMPRESOR NAPOWIETRZAJĄCY POWINIEN BYĆ UMIESZCZONY NIE DALEJ NIŻ 5 METRÓW OD OCZYSZCZALNI.