Co nie powinno trafić do przydomowej oczyszczalni ścieków

Czego nie można wrzucać do przydomowej oczyszczalni ścieków?

Właściciele domów poszukujący ekologicznych rozwiązań często decydują się na instalację przydomowej oczyszczalni ścieków. Choć te nowoczesne systemy mogą w znaczącym stopniu przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego, wymagają także odpowiedniej wiedzy i świadomości, aby efektywnie spełniać swoją rolę. Istotnym aspektem jest zrozumienie, jakie rzeczy nie powinny znaleźć się w oczyszczalni przydomowej, aby nie zaburzyć jej funkcjonowania. W tym artykule przyjrzymy się, jakie odpady mogą być szkodliwe dla systemów oczyszczania w i dlaczego ich unikanie jest kluczowe dla ochrony Twojego ekosystemu.
 

Często spotykamy się z pytaniami: jak dbać o przydomową oczyszczalnię? Czego nie wrzucać i nie wlewać do odpływów kanalizacyjnych?
Za oczyszczone ścieki odpowiadają mikroorganizmy i to od ich żywotności zależy prawidłowe działanie przydomowej oczyszczalni. Aby zapewnić im godne warunki do życia warto zapoznać się z naszą listą rzeczy, które nie powinny trafiać do biologicznej oczyszczalni.

 

 

Tłuszcze i oleje w przydomowej oczyszczalni

Co takiego mają w sobie te substancje, że producenci przydomowych oczyszczalni ścieków umieszczają je na liście substancji negatywnie wpływających na pracę ich urządzeń?

Po pierwsze, są nierozpuszczalne w wodzie. Tak niestety jest. Łatwo o tym zapominamy, ponieważ zwykle mamy do czynienia z gorącym tłuszczem czy olejem w naszej kuchni. Ma on wtedy płynny charakter, ale nie dajmy się zwieźć. Już w rurach tłuszcz się ochładza. Tworzy ciało stałe.

 

W efekcie, w oczyszczalni pływa pod postacią żółto-białych kul, które nigdy się nie rozpuszczają. Trafiając do rury pompy mamutowej, w którą większość oczyszczalni jest wyposażona, może stworzyć zator i doprowadzić do dysfunkcji urządzenia.

 

Ponadto, na poziomie mikrobiologicznym tłuszcz wpływa niekorzystnie na bakterie, ograniczając im powierzchnię przez którą pobierają z otoczenia tlen. Hamuje tym samym rozwój pożytecznych bakterii tlenowych.

 

Silnie dezynfekujące środki czyszczące niedobre dla oczyszczalni przydomowej

Biologiczne oczyszczalnie ścieków opierają swoje działanie o osad czynny, który jest utrzymywany w reaktorach oczyszczalni dzięki zapewnieniu mu odpowiednich warunków do bytowania. Środki antybakteryjne zmieniają te warunki na niekorzystne, niszczą osad czynny – kłaczkowatą zawiesinę bakterii i mikroorganizmów. Bez zdrowego osadu czynnego nie możemy liczyć na poprawne działanie naszej przydomowej oczyszczalni.

 

Na rynku są już rozwiązania takie jak środki biodegradowalne i wbrew powszechnej opinii – nie są one mniej skuteczne od popularnych chemicznych środków czyszczących.

 

Należy pamiętać, że to dawka jest trucizną. Może się okazać, że sąsiad będzie stosował środki bakteriobójcze a jego oczyszczalnia tego nie odczuje, podczas gdy w naszej pojawi się problem. Skład ścieku w konkretnym gospodarstwie jest jedyny w swoim rodzaju, dlatego nie można dwóch przypadków porównywać 1:1. Możliwe, że sąsiad stosuje takie środki w mniejszych ilościach niż my, stąd ich wpływ na pracę oczyszczalni jest znikomy.

Substancje organiczne np. resztki jedzenia szkodzą oczyszczalni

Pod tym pojęciem kryją się głównie resztki jedzenia. To co nie przejdzie przez nasz organizm nie ma szans zostać “strawionym” przez bakterie. Mylą się ci, którzy uważają, że oczyszczanie ścieków to oddzielanie jednej substancji od innej, zanieczyszczeń od wody. Oczyszczanie polega na przemianie związków azotu i fosforu w inne związki tych pierwiastków tak, by ich ilości jakie oddajemy na powrót do środowiska nie powodowały jego skażenia.

 

Takie zadanie mają bakterie osadu czynnego, redukują związki azotu i fosforu, głównie w procesach tlenowego i beztlenowego oddychania bakterii. Rozkład resztek jedzenia nie jest ich zadaniem, nie są w stanie tego wykonać.

 

Argument, że do kanalizacji zbiorczej może iść wszystko to także świadectwo niewiedzy. Niestety nie może. Resztki jedzenia powinny trafiać do odpadów komunalnych a nie przez kanalizację zbiorczą do komunalnej oczyszczalni. Między innymi dlatego co roku rosną opłaty kanalizacji zbiorczej, ponieważ jest potrzeba czyszczenia wstępnych krat właśnie z takich zanieczyszczeń.

Stąd montaż młynka kuchennego to zły pomysł, zawsze będzie złym pomysłem niezależnie z jakiego rozwiązania do utylizacji ścieku korzystamy. W przydomowej oczyszczalni będziemy po prostu odczuwali skutki używania młynka bezpośrednio przez problemy z naszym urządzeniem. Osad czynny pod wpływem resztek jedzenia będzie cały czas przeciążony substancjami organicznymi i nie będzie w stanie wykonywać swojego zadania, czyli oczyszczać ścieku do poziomu, który wynika z deklaracji właściwości użytkowych.

Odpady higieniczne i kosmetyczne 

Właściwie takie odpady łączą ze sobą wszystkie negatywne cechy poprzednich substancji negatywnie wpływających. Są nierozpuszczalne w wodzie, więc zalegają w ściekach, mogą powodować zatory i niekorzystnie wpływają na stan osadu czynnego.

 

Substancje z urządzeń gospodarstwa domowego

Skropliny z pieca kondensacyjnego to tak naprawdę duża ilość pierwiastków sprawiających, że zmienia się pH w naszej przydomowej oczyszczalni. Osad czynny do rozwoju potrzebuje pH neutralnego, podczas gdy pH w oczyszczalni do której trafiają skropliny z pieca kondensacyjnego spada z 7 (neutralne, wymagane) do 4-5 (kwaśne, niekorzystne).

Posiadając piec kondensacyjny możemy podpiąć się z odprowadzeniem np. do wody deszczowej a nie do odprowadzenia rurą kanalizacyjną z budynku lub zastosować specjalny filtr do skroplin.

 

Sól ze stacji zmiękczającej wodę dla bakterii osadu czynnego może okazać się zabójcza, ponieważ nie wiemy w jakich ilościach w poszczególnych okresach będzie ona odprowadzana po regeneracji filtrów stacji.

Duża ilość soli wpływa niekorzystnie na organizmy żywe. Mikroorganizmy żyjące w osadzie czynnym też są podatne na jej niekorzystny wpływ.

Wśród potencjalnych użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków krąży pogląd, że będą mogli do oczyszczalni odprowadzać solankę pod warunkiem dodawania bakterii w proszku. Takie podejście nie ma żadnych podstaw naukowych i działanie takie w żaden sposób nie uratuje naszej oczyszczalni przed niekorzystnym wpływem soli. Dlaczego?

 

Otóż dodawane w postaci biopreparatu szczepy bakterii nie są gotowym osadem czynnym a zaledwie jego zaczynem, bakteriami w stanie uśpienia, tworzącymi tak zwane spory.

 

Sól hamuje rozwój osadu czynnego, a co za tym idzie, zanim biopreparat zacznie działać jest wyniszczany przez sól. W efekcie, dodatkowe dozowanie biopreparatu nic nie zmienia dla stanu oczyszczalni do której odprowadzana jest solanka, nie poprawia jej pracy.

 

Nie musimy rezygnować ze stacji uzdatniania, sama woda ze stacji nie działa niekorzystnie na przydomową oczyszczalnię. Możemy zrobić osobne odprowadzenie dla solanki (zwykle wystarcza rura fi50) i w ten sposób pominąć oczyszczalnię, wpinając się bezpośrednio do systemu odprowadzania wody pościekowej.

Substancje o charakterze przemysłowym

W przypadku tych substancji nie trzeba zbyt wiele tłumaczyć. Są to substancje szkodliwe dla wszystkich żywych organizmów w tym bakterii, czyli również dla osadu czynnego. Ich odprowadzanie do oczyszczalni jest kategorycznie zabronione.

 

Podsumowanie kluczowych informacji: czego nie odprowadzać do przydomowych oczyszczalni

  • Nieorganiczne i trudne do rozdrobnienia odpady organiczne mogą powodować awarie przydomowej oczyszczalni ścieków.
  • Należy unikać wprowadzania do ścieków materiałów takich jak foliowe opakowania, podpaski, płatki kosmetyczne, piasek czy opiłki metalowe i drewno, ze względu na ryzyko zatkania systemu.
  • Wysoka zawartość tłuszczów oraz stosowanie mocnych detergentów może negatywnie wpłynąć na działanie mikroorganizmów i skuteczność oczyszczania.
  • Biodegradowalne detergenty są zalecane, aby nie zakłócać funkcjonowania osadu czynnego w oczyszczalni.
  • Przestrzeganie zaleceń eksploatacyjnych pozwoli na zachowanie wysokiej efektywności oczyszczania i uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z konserwacją.

 

Zagrożenia dla funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków

Aby działanie oczyszczalni ścieków było efektywne, konieczne jest zrozumienie zagrożeń, które mogą wpływać negatywnie na technologię oczyszczania ścieków oraz sposób, w jaki możemy zachować czystość wody. Poniżej przedstawiono kluczowe aspekty mające wpływ na stabilność pracy systemu oczyszczania.

  • Substancje nieorganiczne – ich akumulacja może doprowadzić do mechanicznych uszkodzeń lub zapchania systemu oczyszczania.
  • Tłuszcze – tworzą warstwę izolującą, która utrudnia dostęp tlenu, niezbędnego dla procesów biologicznych.
  • Silne detergenty – działają destrukcyjnie na populacje bakterii, co może zaburzać naturalny cykl oczyszczania ścieków.
  • Zbyt duża ilość wody – może rozcieńczyć ścieki i obniżyć koncentrację substancji odżywczych dla bakterii.

 

Osad czyny test

 

Wszystkie te czynniki mogą skutkować koniecznością interwencji oraz dodatkowych kosztów związanych z naprawą lub serwisowaniem oczyszczalni. Uświadamianie mieszkańców o potencjalnych zagrożeniach oraz edukacja w zakresie prawidłowej eksploatacji są kluczowe dla utrzymania wysokiej efektywności pracy domowych systemów oczyszczania ścieków.

 

Poprawne stosowanie się do zaleceń eksploatacyjnych przydomowej oczyszczalni ścieków to klucz do zachowania zdrowego środowiska wodnego i zapewnienia efektywności urządzeń.

 

Poniższa tabela ukazuje najczęściej spotykane zagrożenia dla działania oczyszczalni ścieków, ich wpływu na proces technologiczny oraz metody zapobiegawcze.

KategoriaRzeczy negatywnie wpływające na pracę oczyszczalni biologicznej
Tłuszcze i olejeUniemożliwiają dostęp tlenu do mikroorganizmów
Środki dezynfekujące/antybakteryjneSilne dezynfekujące środki antybakteryjne takie jak Domestos, Kret, Bref, Cillit, Vanish, itp.
Substancje organiczneResztki jedzenia, odpady z mycia kuchennego, itp.
Substancje z urządzeń gospodarstwa domowegoSkropliny z kotła kondensacyjnego, sól ze stacji zmiękczającej wodę
Odpady higieniczne i kosmetycznePatyczki higieniczne, wkładki higieniczne, pieluchy, chusteczki nawilżane itp.
Substancje o charakterze przemysłowymRozpuszczalniki, farby, lakiery, kwasy, zasady i substancje toksyczne

 

Warto dodać, że przedstawione informacje mają kluczowe znaczenie dla właściwej eksploatacji oczyszczalni biologicznych. Nieprzestrzeganie zaleceń i wprowadzanie do systemu wymienionych substancji może zaburzać procesy biologiczne, co prowadzi do zmniejszenia efektywności oczyszczania ścieków lub nawet uszkodzenia oczyszczalni.

 

Przydomowa oczyszczalnia Myszków

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków: nie wrzucaj tego do kanalizacji

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są ważnym elementem ekosystemu, który wymaga od właścicieli zwracania uwagi na to, co do nich trafia. Wpływ na skuteczność oczyszczalni ścieków mają nie tylko pozytywne działania, ale i zaniedbania, które mogą prowadzić do naruszenia norm środowiskowych i zakłócenia funkcjonowania ekoszamba i oczyszczalni przydomowej.

 

Wpływ ciał stałych na procesy biologiczne

Ciała stałe, takie jak nierozdrobnione odpady organiczne czy tworzywa sztuczne, nie powinny być obecne w ściekach kierowanych do oczyszczalni. Przeszkadzają one w pracy mikroorganizmów i mogą zablokować rury, zagrażając skuteczności oczyszczalni ścieków.

 

Zakłócenia pracy oczyszczalni przez odpady higieniczne i kosmetyczne

Odpady higieniczne, takie jak podpaski czy chusteczki, oraz resztki kosmetyków mogą znacząco zakłócać naturalne procesy biologiczne w oczyszczalni. Ich obecność jest jednym z najczęstszych powodów awarii, co nie powinno trafić do przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Problematyczne zanieczyszczenia tłuszczowe

Tłuszcze są szczególnie problematyczne, ponieważ tworzą na powierzchni wody warstwę izolującą, która przeszkadza w dostępie tlenu niezbędnego dla bakterii. Może to doprowadzić do spadku efektywności procesów oczyszczania ścieków.

 

Niebezpieczeństwo dla mikroorganizmów ze strony silnych detergentów

Stosowanie silnych detergentów i środków chemicznych może być szkodliwe dla mikroflory oczyszczalni. Te agresywne substancje mogą zaburzać funkcjonowanie osadu czynnego, co przekłada się na spadek skuteczności oczyszczalnych procesów.

 

Przydomowa oczyszczalnia Łęczna

 

Skutki nieprawidłowego użytkowania technologii oczyszczania ścieków

Wykorzystując przydomową oczyszczalnię ścieków, należy pamiętać, że nieodpowiednie podejście do jej użytkowania może skutkować szeregiem uciążliwych i kosztownych problemów. Jakie zagrożenia niesie ze sobą nieprzemyślane wyrzucanie odpadów i ignorowanie właściwych metod utrzymania tej ekologicznej instalacji?

 

Zatory i uszkodzenia instalacji drenażowych

Substancje negatywnie działające na przydomowe oczyszczalnie, takie jak tłuszcze czy inne odpady nierozkładające się mogą prowadzić do zatorów. Jest to sprawa poważna, gdyż może skutkować trwałymi uszkodzeniami infrastruktury, wymuszając kosztowne naprawy bądź wymianę systemu.

 

Zaburzenie pracy biologicznej oczyszczalni ścieków

Kolejną konsekwencją jest zakłócenie procesów biologicznych w osadzie czynnym. To właśnie dzięki osadowi ścieki są skutecznie oczyszczane. Gdy wskutek złego użytkowania do systemu dostają się substancje negatywnie działające na przydomowe oczyszczalnie, proces ten zostaje zaburzony, co zwiększa ilość złego osadu i wymaga częstszych interwencji konserwacyjnych.

 

Podwyższone koszty eksploatacji i konserwacji oczyszczalni

Ignorowanie zasady “przydomowa oczyszczalnia ścieków to nie śmietnik” to nie tylko problem techniczny, ale także finansowy. Użycie niewłaściwych środków czyszczących, czy wprowadzenie do systemu odpadów, które nie powinny się tam znaleźć, skutkuje wzrostem kosztów eksploatacji, konserwacji oraz potencjalnie – przedwczesnego remontu oczyszczalni.

 

Podsumowując, zrozumienie i przestrzeganie zasad właściwego korzystania z przydomowej oczyszczalni ścieków jest kluczowe dla jej efektywnego działania. Regularne kontrole, odpowiednia eksploatacja oraz dbałość o to, co trafia do oczyszczalni, zagwarantują jej długowieczność oraz ekologiczny sposób oczyszczania ścieków, z korzyścią dla użytkowników i środowiska.

Szambo i przydomowa oczyszczalnia wymagają odpowiedniej eksploatacji 

Aby zapewnić efektywność i trwałość przydomowej oczyszczalni ścieków, niezbędne jest przestrzeganie pewnych podstawowych zasad. Centralną z nich jest unikanie traktowania systemu kanalizacyjnego jako miejsca do wyrzucania odpadów, które nie powinny się tam znaleźć. Świadomość właścicieli domów w kwestii tego, co może trafić do instalacji, jest kluczowa dla zachowania czystości wody i sprawnego funkcjonowania całego systemu. Implementacja proekologicznych praktyk nie tylko pozytywnie wpływa na środowisko naturalne, ale również przyczynia się do zmniejszenia potencjalnych kosztów związanych z awariami i konserwacją.

 

Zasady prawidłowego korzystania z przydomowej oczyszczalni ścieków

Ekologiczny sposób oczyszczania ścieków wymaga, aby do ścieków nie były wprowadzane duże ilości tłuszczów czy agresywnych środków chemicznych. Użytkownicy powinni także zwracać uwagę na odpady stałe, które mogą zaburzać procesy biologiczne i mechaniczne w oczyszczalni. Przekłada się to bezpośrednio na konieczność regularnego usuwania zanieczyszczeń, aby system mógł skutecznie pełnić swoją rolę.

 

Ekologiczne alternatywy dla szkodliwych substancji

Na rynku dostępne są liczne ekologiczne alternatywy dla tradycyjnych środków czyszczących, które są bezpieczniejsze dla oczyszczalni ścieków i nie uszkadzają mikroflory biologicznej. Biodegradowalne detergenty, naturalne metody usuwania tłuszczu czy biopreparaty wspomagające działanie mikroorganizmów to przykłady rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska naturalnego oraz utrzymaniu wysokiej efektywności przydomowych systemów oczyszczania. Przejście na te rozwiązania to krok w kierunku zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej i zdrowszego ekosystemu.

Pytania i odpowiedzi

Jak mocne środki czyszczące, tłuszcze i inne rzeczy degradujące mikroorganizmy w oczyszczalni przydomowej

 

Czy można z przydomowej oczyszczalni ścieków często odprowadzać osad czynny?

Nie, osad czynny to kluczowy element działania oczyszczalni, który powinien pozostać w systemie. Jego zadaniem jest oczyszczanie ścieków, dzięki czemu użytkownicy przydomowych oczyszczalni mogą cieszyć się efektywnym systemem. 

 

Jak tłuszcze wpływają na działanie bakterii w przydomowej oczyszczalni ścieków?

Tłuszcze tworzą na powierzchni wody warstwę izolującą, która ogranicza dostęp tlenu niezbędnego dla pracy bakterii. To hamuje rozwój pożytecznych mikroorganizmów i wpływa negatywnie na efektywność procesów oczyszczania. Dlatego zaleca się użytkownikom oczyszczalni stosowanie metod zapobiegających dostawaniu się tłuszczów do systemu.

 

Czy mogę używać tradycyjnych środków czyszczących, jeśli mam przydomową oczyszczalnię ścieków?

Użycie tradycyjnych środków czyszczących, zwłaszcza tych o silnym działaniu, może zaburzać pracę przydomowej oczyszczalni. Substancje chemiczne zawarte w tych produktach mogą negatywnie wpływać na mikroflorę oczyszczalni. Zamiast tego należy stosować środki biodegradowalne, które są bezpieczne dla osadu czynnego i nie zakłócają pracy oczyszczalni.

 

Co dzieje się, gdy do oczyszczalni drenażowych odprowadzane są nieodpowiednie substancje?

Odprowadzanie do oczyszczalni drenażowych substancji, które nie powinny się tam znaleźć, jak np. tłuszcze, silne detergenty czy odpady nieorganiczne, może prowadzić do zatorów, uszkodzeń mechanicznych i zakłócenia naturalnych procesów biologicznych. Skutkuje to koniecznością interwencji serwisowych, co generuje dodatkowe koszty dla użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Jak należy postępować z wc i odpadami higienicznymi, by nie zakłócić pracy przydomowej oczyszczalni ścieków?

Odpady higieniczne takie jak podpaski, pieluchy czy chusteczki nawilżane nie powinny być wprowadzane do wc, gdyż mogą one zablokować system i zakłócić działanie mikroorganizmów w oczyszczalni. Użytkownicy przydomowych oczyszczalni ścieków powinni unikać wrzucania tych materiałów do toalety i zamiast tego odpowiednio je utylizować, by nie wpływały negatywnie na system oczyszczania.

 

Czy do przydomowej oczyszczalni ścieków wolno odprowadzać wodę deszczową?

W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków nie powinno odprowadzać się wody deszczowej. Nadmiar wody może rozcieńczyć ścieki i obniżyć koncentrację substancji odżywczych dla bakterii, co wpływa na zmniejszenie efektywności

Porady eksperta więcej artykułów

Kliknij tutaj

Kompendium wiedzy przydomowe oczyszczalnie

Kliknij tutaj

KLIENCI O NAS

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - sklep Eko House

Formularz kontaktowy

Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie i pomożemy w wyborze oczyszczalni