Jak działa oczyszczalnia VH?

ETAP 1

Ścieki dopływające do oczyszczalni trafiają do wstępnej komory denitryfikacji – znajdujący się tu kosz prętowy zatrzymuje większe zanieczyszczenia, które są poddawane wstępnej obróbce. Dodatkowo ścieki są natychmiast napowietrzane pęcherzykami powietrza za pośrednictwem unikalnej technologii VH.
Niezwykle istotny jest fakt, że w oczyszczalni VH PREMIUM nie zachodzi proces fermentacji beztlenowej, który charakteryzuje inne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dzięki temu oczyszczalnia VH PREMIUM nie wydziela brzydkich zapachów.

ETAP 2

Ścieki przepływają do pierwotnej komory utleniania, która posiada układ napowietrzania – dyfuzor. Za pomocą dyfuzora ścieki są intensywnie napowietrzane, co w konsekwencji wpływa bardzo pozytywnie na rozwój osadu czynnego. Wszystkie funkcje związane z napowietrzaniem i przepompowywaniem ścieków oraz osadu czynnego odbywają się za pośrednictwem kompresora. Brak części elektronicznych wewnątrz oczyszczalni przekłada się na niską awaryjność.

ETAP 3

Ścieki wpływają do głównej komory denitryfikacji, następuje tutaj przechwycenie wypłukanych w procesie flotacji (pływających) cząsteczek. W przestrzeni denitryfikacji dochodzi do usunięcia zanieczyszczeń azotowych.

ETAP 4

Ścieki przepływają do głównej komory utleniania, gdzie znajduje się drugi układ napowietrzania – dyfuzor. Działalność mikroorganizmów w tej komorze powoduje usuwanie ze ścieków zanieczyszczeń organicznych i azotanów. Technologia równomiernego napowietrzania ścieków zapobiega ich gniciu i powstawaniu odorów – wszystko to bez użycia biopreparatów.

ETAP 5

Z komory utleniania ścieki przepływają do komory separacyjnej. W separatorze następuje oddzielenie osadu czynnego od oczyszczonych ścieków. Osad czynny sedymentuje (opada na dno) w dolnej części komory separatora, a oczyszczone ścieki wypływają przez odpływ z oczyszczalni.

Oczyszczalnia jest wyposażona w system przepompowywania osadu czynnego (recyrkulacja), który składa się z dwóch pomp powietrza (tzw. pompy mamutowe). Są one zasilane powietrzem z kompresora i przepompowują osad czynny pomiędzy komorami w oczyszczalni. Jedna z nich przepompowuje osad czynny z dna komory separatora do przestrzeni aktywacji (recyrkulacja zewnętrzna).

Druga pompa mamutowa przepompowuje osad czynny z komory utleniania pod kosz prętowy (recyrkulacja wewnętrzna). Żeby zwiększyć skuteczność procesu oczyszczania przestrzeń separatora jest dodatkowo wyposażona w dwukierunkowe hydropneumatyczne urządzenie do oczyszczania powierzchni separatora (system doczyszczający).

Wewnątrz zbiornika nie znajdują się żadne urządzenia będące pod napięciem. Wszystkie funkcje związane z napowietrzaniem i przepompowywaniem ścieków oraz osadu czynnego odbywają się za pośrednictwem kompresora co bezpośrednio wpływa na bezawaryjność i minimalny stopień obsługi oczyszczalni.

Sposób funkcjonowania biologicznej oczyszczalni VH PREMIUM (animacja)

Sposób funkcjonowania biologicznej oczyszczalni VH PREMIUM (film)

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie VH działają w technologii niskoobciążonego osadu czynnego. Redukcja zanieczyszczeń w ściekach za pomocą osadu czynnego to najskuteczniejsza technologia oczyszczania ścieków bytowych, która polega na hodowli, w napowietrzanych bioreaktorach, zespołów mikroorganizmów, których wzrost następuje w warunkach stałego przepływu ścieków.

KLIENCI O NAS

Formularz kontaktowy

Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie i pomożemy w wyborze oczyszczalni