Jak działa oczyszczalnia VH?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Nowa Sól

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków VH

 

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i dążenia do zrównoważonego rozwoju, technologie przyjazne środowisku zyskują na znaczeniu. Jednym z kluczowych kierunków innowacji są biologiczne oczyszczalnie ścieków, wykorzystujące zaawansowane procesy biologiczne do oczyszczania wody. Na czele tej rewolucji stoi VH PREMIUM – przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków działająca w technologii osadu czynnego, oferowana przez Eko House Technologie Ekologiczne.

 

Mechanizm oczyszczania ścieków z domu przez mikroorganizmy

Centralną rolę w procesie oczyszczania w VH PREMIUM odgrywają mikroorganizmy, które dzięki swojej aktywności biologicznej, rozkładają zanieczyszczenia organiczne zawarte w ściekach. Jest to możliwe dzięki utrzymaniu w oczyszczalni osadu czynnego, czyli zawiesiny mikroorganizmów, które w odpowiednich warunkach rozmnażają się, konsumując organiczne składniki ścieków. Dzięki temu procesowi, woda na wyjściu z oczyszczalni jest pozbawiona znacznej części zanieczyszczeń i może być bezpiecznie odprowadzana do środowiska naturalnego lub wykorzystywana ponownie, na przykład do nawadniania ogrodu.

Skład osadu czynnego

Osad czynny składa się z różnorodnych mikroorganizmów, w tym bakterii, grzybów, protozoów oraz drobnych metazoów. To właśnie ta różnorodność biologiczna umożliwia efektywne oczyszczanie ścieków z zanieczyszczeń. Mikroorganizmy te są dobierane tak, aby zapewnić maksymalną efektywność procesów biochemicznych zachodzących w oczyszczalni.

 

Zalety technologii osadu czynnego

Technologia osadu czynnego, zastosowana w biologicznej oczyszczalni ścieków VH PREMIUM, oferuje szereg zalet. Jest to przede wszystkim wysoka efektywność oczyszczania ścieków, nawet tych zawierających trudno rozkładalne zanieczyszczenia. Oczyszczalnie te są także wysoce efektywne pod kątem zużycia energii, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne. Dodatkowo, system jest zaprojektowany tak, aby minimalizować potrzebę interwencji człowieka i utrzymanie, co czyni go przyjaznym użytkownikowi.

Osad czyny test

Możliwości technologii

Technologia osadu czynnego umożliwia nie tylko oczyszczanie ścieków, ale również ich recykling. Oczyszczona woda może być bezpiecznie używana do celów gospodarczych, takich jak nawadnianie terenów zielonych, co stanowi dodatkową korzyść ekologiczną. Ponadto, system VH PREMIUM jest skalowalny i może być dostosowany do potrzeb różnych gospodarstw domowych, zarówno tych o mniejszym, jak i większym zużyciu wody.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH PREMIUM jest przykładem technologii, która łączy w sobie zaawansowane rozwiązania inżynieryjne z procesami naturalnymi, przyczyniając się do ochrony środowiska i promowania zrównoważonego rozwoju. Dzięki swojej wydajności, ekonomiczności i łatwości w obsłudze, stanowi idealne rozwiązanie dla każdego, kto poszukuje ekologicznego i efektywnego sposobu na oczyszczanie ścieków.

Krok po kroku: proces oczyszczania ścieków w przydomowej biologicznej oczyszczalni VH PREMIUM

ETAP 1

Ścieki dopływające do oczyszczalni są kierowane najpierw do komory denitryfikacji, gdzie specjalnie zaprojektowany kosz prętowy efektywnie zatrzymuje większe zanieczyszczenia. Zanieczyszczenia poddawane są następnie wstępnej obróbce. W dalszym etapie procesu, ścieki są intensywnie napowietrzane za pomocą innowacyjnej technologii VH, która wykorzystuje mikropęcherzyki powietrza, aby maksymalizować efektywność oczyszczania.

Kluczową zaletą oczyszczalni VH PREMIUM jest brak procesu fermentacji beztlenowej, co jest częstym zjawiskiem w innych systemach przydomowych oczyszczania ścieków. Eliminacja tego procesu zapewnia, że oczyszczalnia VH PREMIUM nie generuje nieprzyjemnych zapachów, co stanowi znaczącą przewagę nad konkurencyjnymi rozwiązaniami.

ETAP 2

Ścieki są kierowane do pierwotnej komory natleniania, wyposażonej w zaawansowany system napowietrzania – dyfuzor. Dzięki temu mechanizmowi, ścieki poddawane są intensywnemu napowietrzaniu, co znacząco sprzyja rozwojowi osadu czynnego. Jest to kluczowy element procesu, gdyż aktywny osad pełni istotną rolę w skutecznym oczyszczaniu ścieków.

Wszystkie operacje związane z napowietrzaniem, jak również przepompowywanie ścieków i osadu czynnego, są realizowane przez wydajny kompresor. Wyjątkowa konstrukcja systemu, która eliminuje potrzebę stosowania skomplikowanych części elektronicznych wewnątrz oczyszczalni, gwarantuje jej niską awaryjność. Ta cecha przekłada się bezpośrednio na zwiększoną niezawodność i redukcję kosztów eksploatacji, co jest kluczowe dla użytkowników dążących do efektywnego i ekonomicznego zarządzania ściekami.

Schemat przydomowa oczyszczalnia ścieków VH PREMIUM

ETAP 3

Ścieki trafiają bezpośrednio do głównej komory denitryfikacji, gdzie ma miejsce kluczowy etap procesu – przechwytywanie cząsteczek wypłukanych podczas flotacji. Ta technika pozwala na efektywne oddzielenie pływających zanieczyszczeń, co jest istotnym elementem wstępnej obróbki ścieków.

W obrębie przestrzeni denitryfikacji następuje proces usuwania zanieczyszczeń azotowych. Ta faza jest niezwykle ważna, ponieważ redukcja azotu z ścieków ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ich wysokiej jakości oczyszczenia oraz minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

ETAP 4

Ścieki są kierowane do głównej komory natleniania, gdzie zaimplementowano drugi system napowietrzania – dyfuzor główny. Dzięki temu rozwiązaniu, działalność mikroorganizmów w tej komorze jest intensyfikowana, co bezpośrednio przekłada się na skuteczne usuwanie zanieczyszczeń organicznych oraz azotanów z przepływających ścieków.

Zastosowana tutaj technologia równomiernego napowietrzania odgrywa kluczową rolę, ponieważ nie tylko wspiera proces biologicznego oczyszczania, ale również zapobiega gniciu ścieków i eliminuje ryzyko powstawania nieprzyjemnych odorów. Co istotne, cały proces odbywa się bez konieczności stosowania dodatkowych biopreparatów, co podkreśla ekologiczny charakter i efektywność technologiczną zastosowanego rozwiązania.

ETAP 5

Z głównej komory natleniania, ścieki przepływają do komory separacyjnej, gdzie zachodzi proces oddzielania osadu czynnego od oczyszczonych ścieków. W ramach tego etapu, separator pełni zasadniczą rolę, umożliwiając efektywną separację – osad czynny ze względu na swoje właściwości grawitacyjne, sedymentuje, czyli opada na dno komory.

W dolnej części komory separatora, zgromadzony osad czynny jest efektywnie przepompowywany do wstępnej komory natleniania (ETAP 2) za pomocą pompy mamutowej. Ten mechanizm zapewnia nie tylko ciągłość, ale i wydajność całego procesu oczyszczania, umożliwiając recyrkulację osadu czynnego i jego ponowne wykorzystanie w procesie oczyszczania ścieków.

Tymczasem oczyszczone ścieki, już wolne od zanieczyszczeń i nadmiaru osadu czynnego, są skierowane do systemu odpływowego i opuszczają oczyszczalnię

Przydomowa oczyszczalnia VH PREMIUM jest zaawansowanym technologicznie rozwiązaniem, które wyróżnia się zastosowaniem systemu podwójnego przepompowywania osadu czynnego (podwójna recyrkulacja). Kluczowym elementem tego systemu są dwie pompy powietrza, popularnie nazywane pompami mamutowymi. Ich działanie opiera się na zasilaniu powietrzem pochodzącym z kompresora, co umożliwia efektywne przepompowywanie osadu czynnego między poszczególnymi komorami wewnątrz oczyszczalni.

Jedna z tych pomp ma za zadanie przepompowywać osad czynny z dolnej części komory separatora do przestrzeni aktywacji, realizując tym samym proces recyrkulacji zewnętrznej. Taka konfiguracja pozwala na optymalne wykorzystanie osadu czynnego w procesie oczyszczania, zapewniając jego ciągłość i zwiększając efektywność eliminacji zanieczyszczeń.

Druga  pompa mamutowa w przydomowej oczyszczalni VH PREMIUM odgrywa równie istotną rolę w procesie oczyszczania, realizując recyrkulację wewnętrzną osadu czynnego. Jej zadaniem jest przepompowanie osadu z głównej komory natleniania bezpośrednio pod kosz prętowy, co jest kluczowe dla utrzymania ciągłości procesu biologicznego oczyszczania ścieków.

Dodatkowo, przestrzeń separatora została wyposażona w dwukierunkowe hydropneumatyczne urządzenie do oczyszczania powierzchni separatora, stanowiące zaawansowany system doczyszczający. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest jeszcze dokładniejsze usuwanie zanieczyszczeń i osadów z wody, co znacznie zwiększa skuteczność całego procesu oczyszczania.

W konstrukcji przydomowej oczyszczalni VH PREMIUM zastosowano innowacyjne podejście, ponieważ wewnątrz zbiornika nie znajdują się żadne urządzenia elektryczne. To rozwiązanie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i niezawodności działania całego systemu. Wszystkie kluczowe funkcje, takie jak napowietrzanie oraz przepompowywanie ścieków i osadu czynnego, są realizowane za pośrednictwem kompresora zewnętrznego.

Taka konfiguracja systemu znacząco wpływa na bezawaryjność oczyszczalni, ponieważ eliminuje ryzyko uszkodzeń elektrycznych urządzeń pracujących bezpośrednio w środowisku wilgotnym i potencjalnie agresywnym, jakim są ścieki. Dodatkowo, minimalizacja elementów wymagających obsługi czy regularnej konserwacji przekłada się na minimalny stopień obsługi oczyszczalni przez użytkownika.

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie VH wykorzystują zaawansowaną technologię niskoobciążonego osadu czynnego do redukcji zanieczyszczeń w ściekach. Jest to jedna z najskuteczniejszych metod oczyszczania ścieków bytowych, opierająca się na procesie hodowli specjalnych zespołów mikroorganizmów w specyficznie zaprojektowanych, napowietrzanych bioreaktorach. Mikroorganizmy te rozwijają się w optymalnych warunkach, dzięki czemu są w stanie efektywnie przetwarzać zanieczyszczenia organiczne zawarte w ściekach.

Kluczowym aspektem tej technologii jest utrzymanie mikroorganizmów w ciągłym kontakcie ze ściekami, co zapewnia ich stały wzrost i aktywność. Dzięki temu procesowi, oczyszczalnie VH są w stanie nie tylko efektywnie redukować zanieczyszczenia, ale również zapewniają stabilność pracy systemu, minimalizując ryzyko zakłóceń w procesie oczyszczania.

Sposób funkcjonowania biologicznej oczyszczalni VH PREMIUM (animacja)

Sposób funkcjonowania biologicznej oczyszczalni VH PREMIUM (film)

Porady eksperta więcej artykułów

Kliknij tutaj

Kompendium wiedzy przydomowe oczyszczalnie

Kliknij tutaj

KLIENCI O NAS

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - sklep Eko House

Formularz kontaktowy

Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie i pomożemy w wyborze oczyszczalni