Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków

Montaż biologicznych oczyszczalni ścieków VH odznacza się elastycznością i możliwością korzystania z profesjonalnego wsparcia zespołu Eko House, co sprawia, że proces instalacji jest prosty i może być dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Samodzielny montaż
Oczyszczalnie VH mogą być zainstalowane samodzielnie, bez obawy o utratę 15-letniej gwarancji. To rozwiązanie dla osób ceniących sobie niezależność i posiadających podstawowe umiejętności montażowe.

Wsparcie autoryzowanego instalatora
Dla tych, którzy preferują profesjonalne wykonanie, polecamy usługi autoryzowanego instalatora Eko House. Nasza sieć specjalistów jest dostępna w różnych regionach, co zapewnia dostępność i wygodę korzystania z naszych usług.

Pomoc w wypełnianiu wniosków
Jeśli napotkasz trudności przy przygotowaniu niezbędnych dokumentów, oferujemy bezpłatną pomoc w ich wypełnieniu. Nasz zespół jest gotowy, aby wspierać Cię na każdym etapie procesu aplikacyjnego.

Kontakt
Aby skorzystać z naszego wsparcia, wystarczy wypełnić formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej i oczekiwać na odpowiedź. Alternatywnie, możesz skontaktować się bezpośrednio z naszym ekspertem Eko House pod numerem: 603 310 919.

Z naszym wsparciem, proces instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków VH staje się jeszcze bardziej dostępny i bezproblemowy, zapewniając każdemu użytkownikowi możliwość wyboru najbardziej komfortowej opcji montażu.

Formularz kontaktowy

* pole obowiązkowe

Formalności przed budową przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków – krok po kroku

Przygotowanie się do instalacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków wymaga wykonania kilku ważnych kroków. Zapoznanie się z nimi jest kluczowe, aby proces przebiegł sprawnie i zgodnie z prawem. Poniżej przedstawiamy kompleksowy przewodnik, który pomoże Ci w należytym przygotowaniu się do tego przedsięwzięcia.
 

1. Weryfikacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod kątem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Pierwszym etapem jest sprawdzenie, czy na terenie Twojej gminy obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który zezwala na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Informacji na ten temat udziela Wydział Architektury w Starostwie Powiatowym. W sytuacji, gdy plan nie istnieje, konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Ważne: Gmina nie może zabronić budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, więcej w artykule 
Czy gmina ma prawo zabronić budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?

2. Zgłoszenie wodnoprawne na budowę urządzenia wodnego przy przydomowej oczyszczalni ścieków – nie zawsze jest konieczne

Zgodnie z ustawą Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (art. 394 ust. 1 pkt 13), każda instalacja oczyszczalni ścieków odprowadzająca wodę pościekową do gruntu poprzez studnię chłonną, drenaż rozsączający lub inne urządzenia, musi zostać zgłoszona w odpowiednim Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej. Wzór zgłoszenia oraz lista wymaganych dokumentów dostępne są na stronie Wód Polskich.

Jednakże, w przypadku zastosowania rozsączania napowierzchniowego, czyli po oczyszczalni instalacji zbiornika z pompą i wykorzystania uzyskanej wody pościekowej do nawadniania terenów zielonych, zgłoszenie wodnoprawne nie jest wymagane. Ważne jest, aby wybrana biologiczna oczyszczalnia, np. VH6 PREMIUM, bardzo efektywnie oczyszczała ścieki.

Podsumowując, różnicowanie między urządzeniami wodnymi a systemami rozprowadzającymi oczyszczone ścieki po powierzchni gruntu jest kluczowe dla zgodności z przepisami prawa wodnego i efektywnego zarządzania ściekami w kontekście ochrony środowiska. Zapoznanie się i przestrzeganie tych kroków pozwoli na prawidłową realizację projektu przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311) określa dodatkowe warunki dotyczące wprowadzania ścieków do ziemi, które muszą być spełnione.

3. Wybór miejsca i rodzaju przydomowej oczyszczalni

Decydując się na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, należy rozważyć kilka istotnych aspektów związanych z wyborem jej lokalizacji oraz typu. Uwzględnienie poniższych wskazówek jest niezbędne do zapewnienia zarówno zgodności z prawem, jak i efektywności funkcjonowania systemu.

Wybór lokalizacji:

 
👉 Granica posesji lub droga
Zarówno dla biologicznej oczyszczalni, jak i dla systemu rozsączającego, zalecana odległość to co najmniej 2 metry. To minimalna przestrzeń, która zapewnia bezpieczne oddzielenie systemu oczyszczania od publicznych i prywatnych granic działki. 
 
👉 Budynek
Dla bezzapachowych, biologicznych oczyszczalni bez osadnika gnilnego (np. VH6 PREMIUM) nie określono norm dotyczących minimalnej odległości od budynków mieszkalnych, co zapewnia dużą elastyczność w planowaniu lokalizacji oczyszczalni. 
 
👉 Studnia (ujęcie wody pitnej)
Tutaj zalecenia są bardziej restrykcyjne – dla biologicznych oczyszczalni ścieków minimalna odległość wynosi 15 metrów, natomiast dla systemu rozsączającego – aż 30 metrów (np. drenaż, studnia chłonna). 
 
👉 Rurociągi (gaz, woda)
W przypadku infrastruktury podziemnej, takiej jak rurociągi gazowe czy wodociągowe, zalecana odległość to 1,5 metra. Zapewnia to bezpieczną eksploatację zarówno oczyszczalni, jak i istniejącej infrastruktury. 
 
👉 Przewody elektryczne: Minimalna odległość od podziemnych przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,8 metra, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia izolacji i potencjalnych awarii. 
 
👉 Drzewa i krzewy: Dla systemów rozsączających zaleca się zachowanie odległości co najmniej 3 metrów od nasadzeń drzew i krzewów, aby uniknąć uszkodzenia systemu przez rosnące korzenie.
 

Zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, dozwolone jest instalowanie podziemnych, szczelnych zbiorników osadnikowych w sąsiedztwie budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Realizacja takiego rozwiązania wymaga jednak spełnienia określonych warunków technicznych dotyczących systemów odpowietrzających. Konieczne jest, aby odpowietrzenie osadników było skierowane przez instalację kanalizacyjną na wysokość co najmniej 0,6 metra powyżej najwyższego poziomu otworów okiennych oraz drzwi zewnętrznych budynku, co jest zapisane w paragrafie 37, Dziennik Ustaw z roku 2002, nr 75, poz. 690.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków odległości od obiektów na działce

Wybór rodzaju oczyszczalni:

Rozważając typ oczyszczalni, ważne jest, aby dopasować ją do specyfiki terenu, możliwości technicznych oraz indywidualnych potrzeb gospodarstwa domowego. Należy zwrócić uwagę na:

  • Potrzebę przeprowadzenia badań geotechnicznych: W niektórych przypadkach, zależnie od wymagań lokalnych urzędów, może być wymagane wykonanie badań geotechnicznych, które pomogą określić najlepsze miejsce pod instalację.

Podsumowując, odpowiedni wybór miejsca oraz rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków jest kluczowy dla zapewnienia jej efektywnej pracy oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Należy dokładnie rozważyć wszystkie powyższe aspekty, aby instalacja służyła bezproblemowo przez lata.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Tczew

4. Procedura zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni – Starostwo Powiatowe

Przed przystąpieniem do budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, konieczne jest dokonanie formalnego zgłoszenia. Poniżej przedstawiamy, jak prawidłowo przeprowadzić ten proces:

  1. Przygotowanie zgłoszenia: Należy złożyć zgłoszenie budowlane w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego. Wymagane dokumenty to między innymi:

    • Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesionym projektem oczyszczalni.
    • Dokumentacja techniczno-ruchowa instalacji, deklaracja właściwości użytkowych oczyszczalni z normą PN-EN 12566-3.

  2. Termin i reakcja na zgłoszenie: Po złożeniu zgłoszenia, jeśli w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia starostwo nie wniesie żadnych zastrzeżeń, można rozpocząć prace budowlane. Jest to zgodne z art. 29 ust. 1 pkt 5 w powiązaniu z art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, które dopuszcza realizację przydomowej oczyszczalni ścieków o maksymalnej wydajności do 7,50 m³ na dobę na podstawie zgłoszenia.

5. Zgłoszenie eksploatacji instalacji

Po zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, niezbędne jest zgłoszenie jej eksploatacji. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Zgłoszenie eksploatacji: Zgodnie z art. 152 w związku z art. 153 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, zgłoszenia planowanej eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków należy dokonać u właściwego organu ochrony środowiska (prezydent, burmistrz, wójt). Proces ten dotyczy wszystkich typów przydomowych oczyszczalni ścieków, niezależnie od ich lokalizacji.

Dodatkowe wymagania dla obiektów usługowych lub produkcyjnych

W przypadku planowania instalacji oczyszczalni przy obiektach o innym niż mieszkalny charakter, takich jak budynki usługowe czy produkcyjne, konieczność uzyskania dodatkowych pozwoleń staje się bardziej prawdopodobna. Może to obejmować, między innymi, pozwolenie wodnoprawne oraz, w niektórych sytuacjach, opracowanie i zatwierdzenie projektu budowlanego oczyszczalni.

 

Podsumowanie:

Zgłoszenie budowy oraz eksploatacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków jest niezbędne dla legalnego i bezpiecznego jej użytkowania. Przestrzeganie powyższych kroków i wymagań zapewni zgodność z obowiązującymi przepisami oraz pozwoli na skuteczną ochronę środowiska naturalnego.

Lokalizacja przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków na działce

Wybór biologicznej oczyszczalni ścieków VH dla domu jednorodzinnego jest decyzją, która sprzyja nie tylko efektywnej gospodarce wodnej, ale również ochronie środowiska i estetyki przestrzeni wokół domu. Dzięki niewielkim rozmiarom i lekkiej konstrukcji tych systemów, montaż oczyszczalni VH jest możliwy bez konieczności używania ciężkiego sprzętu budowlanego. Taka cecha jest szczególnie istotna w kontekście ograniczenia ingerencji w teren działki i zachowania jej naturalnego charakteru.

Zainstalowanie biologicznej oczyszczalni ścieków w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego zapewnia znaczną oszczędność zarówno czasu, jak i środków finansowych przeznaczanych na realizację projektu. Minimalizacja zakresu niezbędnych prac ziemnych i ograniczenie dewastacji ogrodu to kluczowe aspekty, na które kładziemy nacisk, dążąc do zapewnienia naszym klientom rozwiązań ekologicznych, które są jednocześnie praktyczne i estetycznie dopasowane do otoczenia.

Elementy zabudowy (zagospodarowania terenu) Odległość od biologicznej oczyszczalni Odległość od systemu rozsączającego
Granica posesji lub droga 2 metry 2 metry
Dom Brak norm Brak norm
Studnia (ujęcie wody) 15 metrów 30 metrów
Rurociągi (gaz, woda) 1,5 metra 1,5 metra
Przewody elektryczne 0,8 metra 0,8 metra
Drzewa i krzewy Brak norm 3 metry

Przydomowa oczyszczalnia ścieków VH – uniwersalne rozwiązanie na każdy typ gruntu

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków VH stanowi efektywne rozwiązanie, zdolne do adaptacji w różnorodnych warunkach gruntowo-wodnych. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie zbiornika, przy wykorzystaniu specjalnie dobranych materiałów, takich jak mieszanka cementowo-piaskowa. 

Należy podkreślić, że system odprowadzania oczyszczonych ścieków z przydomowej oczyszczalni – czyli instalacja znajdująca się za oczyszczalnią – wymaga indywidualnego doboru do warunków lokalnych, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wybór odpowiedniego systemu jest równie istotny, co sam wybór przydomowej oczyszczalni, aby zagwarantować całkowitą skuteczność procesu oczyszczania.

Zainteresowanie przydomową oczyszczalnią VH, odzwierciedlone przez klientów z różnych części świata, w tym Skandynawii, a nawet Afryki, potwierdza jej uniwersalność i możliwość adaptacji do różnorodnych warunków ekologicznych i klimatycznych. Ciekawostką jest, że niektórzy użytkownicy zdecydowali się na instalację tej oczyszczalni biologicznej nawet w domkach na wodzie, co dodatkowo podkreśla jej wszechstronność.

Przydomowa oczyszczalnia VH wyróżnia się również wyjątkowo wysoką efektywnością oczyszczania, osiągając do 97% redukcji zanieczyszczeń. Dzięki temu, otwiera się szerokie spektrum możliwości odprowadzenia oczyszczonej wody, zawsze w zgodzie z zasadami ochrony środowiska i maksymalizacji korzyści dla ekosystemu.

Metody odprowadzania oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni biologicznych

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH z odprowadzeniem wody pościekowej do rowu albo cieku wodnego

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH gwarantuje wysoki stopień oczyszczenia, dzięki czemu wodę pościekową można odprowadzić bezpośrednio do cieku wodnego, np. rowu, rzeki. Jest to najtańszy a zarazem najbezpieczniejszy system odprowadzenia wody pościekowej. Rozwiązanie to można zastosować niezależnie od warunków gruntowych występujących w miejscu inwestycji. Odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rowu/cieku wodnego wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH ze studnią chłonną (niski poziom wód gruntowych, grunt przepuszczalny np. piasek, żwir, skały szczelinowe)

Taki system zajmuje małą powierzchnię, stosuje się go w dobrych warunkach gruntowo-wodnych, lub gdy wierzchnia warstwa gruntu jest nieprzepuszczalna. Dzięki pionowemu ustawieniu studni chłonnej można przebić się przez powierzchniowe warstwy gliny i iłów, aby dotrzeć do warstw gleby o wysokiej przepuszczalności. Dolna krawędź studni chłonnej powinna znajdować się nie mniej niż 1,5 metra nad poziomem lustra wody gruntowej.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH z drenażem rozsączającym albo ze skrzynkami rozsączającymi (niski/średni poziom wód gruntowych, grunt średnio/słabo przepuszczalny np. piaski pylaste i gliniaste, mułki piaskowce, skały szczelinowe)

Rozsączenie oczyszczonego ścieku za pomocą skrzynek lub drenaży sprawdza się w przypadku płytko posadowionej warstwy chłonnej, np. na głębokości 0,7m ppt. To rozwiązanie zajmuje więcej miejsca. Odległość pomiędzy dolną krawędzią systemu rozsączającego a lustrem wody gruntowej powinna wynosić min. 1,5 metra.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH z przepompownią i studnią chłonną w nasypie (poziom wód gruntowych wysoki, grunt trudno/średnio przepuszczalny np. gliny, piaskowce, iły piaszczyste)

Taki system zajmuje mało miejsca, stosuje się go w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Odległość pomiędzy dolną krawędzią studni chłonnej a lustrem wody gruntowej powinna wynosić 1,5 metra. W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych studnię chłonną należy wykonać w nasypie, w taki sposób aby zachować wymaganą odległość. System ten wymaga zastosowania przepompowni pomiędzy oczyszczalnią, a studnią chłonną.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH ze zbiornikiem na wodę oczyszczoną (np. do nawadniania roślin ozdobnych) i drenażem/skrzynkami rozsączającymi w nasypie (poziom wód gruntowych wysoki, grunt trudno/średnio przepuszczalny np. gliny, pisakowce, iły piaszczyste)

Dzięki wysokiemu parametrowi oczyszczonego ścieku istnieje możliwość magazynowania oczyszczonego ścieku w zbiorniku szczelnym. Wodę pościekową można wykorzystać do podlewania ogrodu (drzewa, krzewy ozdobne, kwiaty). Nadmiar wody, której nie jesteśmy w stanie wykorzystać, można odprowadzić do skrzynek rozsączających lub drenaży. Jeśli warunki są trudniejsze (wysoki poziom wód gruntowych, grunty trudno/średnio przepuszczalne) system rozsączający należy wykonać w nasypie.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH ze zbiornikiem na wodę oczyszczoną (np. do nawadniania roślin ozdobnych) i studnią chłonną (niski poziom wód gruntowych, grunt przepuszczalny np. piasek, żwir, skały szczelinowe)

Dzięki wysokiemu parametrowi oczyszczonego ścieku istnieje możliwość magazynowania oczyszczonego ścieku w zbiorniku szczelnym. Wodę pościekową można wykorzystać do podlewania ogrodu (drzewa, krzewy ozdobne, kwiaty). Nadmiar wody, której nie jesteśmy w stanie wykorzystać, można odprowadzić do studni chłonnej.

Porady eksperta więcej artykułów

Kliknij tutaj

Kompendium wiedzy przydomowe oczyszczalnie

Kliknij tutaj

KLIENCI O NAS

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - sklep Eko House

Formularz kontaktowy

Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie i pomożemy w wyborze oczyszczalni

KLIENCI O NAS

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - sklep Eko House