Szambo vs oczyszczalnia – porównanie kosztów 2024. Dlaczego wybrałem przydomową biologiczną oczyszczalnię ścieków zamiast szamba.

Przydomowa oczyszczalnia Łobez

Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków: Ekologiczne i Ekonomiczne Rozwiązanie dla Twojego Domu

Współczesne podejście do zarządzania gospodarstwem domowym coraz częściej podkreśla znaczenie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności ekologicznej. Wśród rozwiązań, które przyczyniają się do realizacji tych założeń, szczególne miejsce zajmuje instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków. Jest to nie tylko wyraz troski o środowisko naturalne, ale także krok ku osiągnięciu niezależności ekonomicznej oraz podniesienia jakości życia.

 

Wpływ na Zrównoważony Styl Życia

Decyzja o montażu przydomowej oczyszczalni ścieków przekłada się na szereg korzyści ekologicznych i ekonomicznych. Systemy te pozwalają na efektywne oczyszczanie ścieków, co nie tylko zmniejsza negatywny wpływ na środowisko, ale również umożliwia ponowne wykorzystanie wody, na przykład do nawadniania ogrodu. Takie działanie wspiera oszczędzanie zasobów naturalnych i redukcję śladu węglowego, jednocześnie edukując domowników i promując ekologiczny styl życia.

 

Szambo vs Oczyszczalnia – Porównanie Kosztów

 

 

Inwestycja w biologiczną oczyszczalnię ścieków, w przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, takich jak szambo, szybko się zwraca. Koszty eksploatacji biologicznej oczyszczalni są znacząco niższe w porównaniu do regularnego opróżniania szamba, co w perspektywie kilku lat może przynieść znaczne oszczędności. Ponadto, systemy te zwiększają wartość nieruchomości i mogą przyczynić się do uzyskania dofinansowań lub ulg podatkowych, wspierających ekologiczne inwestycje.

 

ParametrOczyszczalniaSzambo
Liczba użytkowników55
Zużycie wody na dobę135 x 5 = 675 litrów135 x 5 = 675 litrów
Zużycie wody w ciągu roku246,4 m³246,4 m³
Średnia przepustowość doba0,81 m³/dobę
Pojemność10 m³
Zakup i montaż16 000 zł4 000 zł
Roczny koszt eksploatacji250 zł (usuwanie osadu czynnego)24 x 250 zł = 6 000 zł (wywóz szamba)
 250 zł (energia elektryczna) 
Całkowity roczny koszt500 zł6 000 zł
Koszty po 10 latach21 000 zł64 000 zł
Okres zwrotu inwestycji2 lata

 

Uwagi:

 • Zużycie wody na dobę i w ciągu roku jest takie samo dla obu systemów, ponieważ liczba użytkowników i normy zużycia są identyczne.
 • Zakup i montaż oczyszczalni są znacznie droższe niż szambo, ale roczne koszty eksploatacji są znacznie niższe, co prowadzi do szybkiego okresu zwrotu – okres zwrotu inwestycji to tylko dwa lata.
 • Szambo wymaga częstych odbiorów, co generuje wysokie koszty roczne.

 

Proszę zwrócić uwagę, że dane te zostały opracowane na podstawie norm zużycia wody w Polsce określonych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r., a średni całkowity koszt zakupu i montażu oczyszczalni dotyczy modelu VH6 PREMIUM wraz z dodatkowymi materiałami i montażem.

Technologia na Rzecz Ekologii

Nowoczesne przydomowe oczyszczalnie ścieków, takie jak model VH PREMIUM, wykorzystują zaawansowane technologie, np. proces osadu czynnego, zapewniając wysoką efektywność oczyszczania. Taka technologia nie tylko gwarantuje eliminację nieprzyjemnych zapachów i wysoką jakość oczyszczonej wody, ale również obniża koszty utrzymania dzięki prostocie konstrukcji i braku konieczności stosowania dodatkowych biopreparatów.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Piaseczno

 

Przepisy Prawne i Samowystarczalność

Zaostrzające się przepisy prawne dotyczące odprowadzania i oczyszczania ścieków skłaniają do poszukiwania rozwiązań, które będą zgodne z obowiązującymi normami. Instalacja biologicznej oczyszczalni ścieków pozwala nie tylko na uniezależnienie się od miejskiej kanalizacji, ale również na aktywne wspieranie ochrony środowiska poprzez zminimalizowanie negatywnego wpływu gospodarstw domowych na ekosystem.

 

Oczyszczalnie Ścieków a Jakość Życia

Użytkownicy przydomowych oczyszczalni ścieków doświadczają bezpośrednio wpływu tych systemów na poprawę jakości życia. Znacząco obniżają się koszty utrzymania, poprawia się stan środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu, a możliwość wykorzystania oczyszczonej wody do celów gospodarczych otwiera nowe możliwości dla właścicieli domów.

 

Transformacja Przestrzeni i Bioróżnorodności

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków może przyczynić się do transformacji przestrzeni wokół domu, czyniąc ją bardziej zieloną i przyjazną dla bioróżnorodności. Systemy te, dzięki kompaktowej konstrukcji i estetycznemu wykonaniu, mogą zostać harmonijnie wkomponowane w krajobraz ogrodu, zwiększając jego walory estetyczne i użytkowe.

 

Przydomowe Oczyszczalnie a Rozwój Przedsiębiorczości

Przydomowe oczyszczalnie ścieków stają się również narzędziem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Przykłady firm, które wykorzystują te systemy do podniesienia standardów ekologicznych swojej działalności, pokazują, że odpowiedzialność środowiskowa może iść w parze z sukcesem biznesowym. Instalacje te przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności oferty dla klientów ceniących ekologiczne podejście i mogą stanowić podstawę do rozwoju ekoturystyki czy innych form działalności zrównoważonej.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Nidzica

 

Podsumowując, przydomowe oczyszczalnie ścieków to rozwiązanie, które łączy w sobie troskę o środowisko z korzyściami ekonomicznymi i poprawą jakości życia. Dzięki nowoczesnym technologiom, są one w stanie sprostać wymaganiom nawet najbardziej świadomych ekologicznie użytkowników, oferując im nie tylko niezależność i komfort, ale również możliwość aktywnego przyczyniania się do ochrony naszej planety.

 

Jak w Trakcie Budowy Prawidłowo Zamienić Szambo na Przydomową Oczyszczalnię Ścieków: Przewodnik po Procedurach Administracyjnych

W procesie przechodzenia od tradycyjnego szamba do nowoczesnej przydomowej oczyszczalni ścieków, szczególnie w trakcie budowy domu, należy podjąć kilka ważnych kroków administracyjnych, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami. Poniżej przedstawiono szczegółowy przewodnik dotyczący etapów, przez które należy przejść, aby dokonać tej zmiany prawidłowo i efektywnie.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Przeworsk

 

1. Sprawdzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru, na którym znajduje się Twoja nieruchomość. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków jest dozwolona na danym terenie. MPZP określa warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym możliwość realizacji inwestycji związanych z systemami odprowadzania ścieków.

 

2. Zgłoszenie Budowy

Zmiana z szamba na oczyszczalnię ścieków traktowana jest jako nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego, co oznacza, że nie wymaga zmiany pozwolenia na budowę. Jednak konieczne jest zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w wydziale budownictwa starostwa powiatowego. Oczyszczalnie o wydajności do 7,5 m³ na dobę wymagają zgłoszenia, a prace związane z montażem można rozpocząć po formalnym przyjęciu zgłoszenia przez organ.

 

3. System Odprowadzania Wody Pościekowej – Zgłoszenie Wodnoprawne

W związku ze zmianami w Ustawie Prawo Wodne, które weszły w życie 7 lipca 2022, konieczne może być zgłoszenie wodnoprawne, jeżeli planowane jest rozsączanie oczyszczonych ścieków w gruncie. Systemy takie jak studnie chłonne, drenaże rozsączające czy tunele są obecnie traktowane jako urządzenia wodne. Zgłoszenie wodnoprawne składa się w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej (Nadzór Wodny) przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań. Po złożeniu zgłoszenia, inwestor może rozpocząć działania po upływie 30 dni, o ile nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków odzysk wody

 

Alternatywą dla zgłoszenia wodnoprawnego jest wykonanie szczelnego zbiornika na wodę pościekową, co eliminuje potrzebę zgłoszenia. Woda ta może być wykorzystana jako woda techniczna, na przykład do nawadniania ogrodu, a nadmiar można rozsączyć na powierzchni gruntu bez konieczności zgłaszania urządzenia wodnego.

 

Wybór Oczyszczalni

Kluczowym elementem jest wybór odpowiedniej oczyszczalni ścieków, najlepiej działającej w technologii osadu czynnego. Jest to najskuteczniejsza metoda oczyszczania ścieków, która gwarantuje wysoką jakość oczyszczonych ścieków. Technologia ta jest zalecana ze względu na efektywność oraz minimalizację wpływu na środowisko.

Podsumowując, proces zamiany szamba na przydomową oczyszczalnię ścieków wymaga przemyślanej decyzji i ścisłego przestrzegania procedur administracyjnych. Dzięki temu możliwe jest nie tylko zapewnienie zgodności z przepisami, ale również przyczynienie się do ochrony środowiska i podniesienie standardu życia.

Najczęściej zadawane pytania 

Szambo czy oczyszczalnia przydomowa

 

 1. Czym różni się przydomowa oczyszczalnia ścieków od tradycyjnego szamba?

  • Przydomowa oczyszczalnia ścieków, w przeciwieństwie do szamba, pozwala na biologiczne oczyszczanie ścieków, co umożliwia ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków, np. do nawadniania ogrodu, zapewniając tym samym ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie.

 2. Jakie są główne korzyści zainstalowania przydomowej oczyszczalni ścieków?

  • Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków przynosi korzyści ekologiczne poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, ekonomiczne przez redukcję kosztów eksploatacji w porównaniu do wywozu szamba, a także podnosi wartość nieruchomości.

 3. Czy instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga pozwolenia na budowę?

  • Zmiana z szamba na oczyszczalnię traktowana jest jako nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego, co oznacza, że nie wymaga zmiany pozwolenia na budowę, ale konieczne jest zgłoszenie budowy w wydziale budownictwa starostwa powiatowego.

 4. Jakie technologie są wykorzystywane w przydomowych oczyszczalniach ścieków?

  • Nowoczesne przydomowe oczyszczalnie ścieków, jak model VH PREMIUM, wykorzystują technologię osadu czynnego, co zapewnia wysoką efektywność oczyszczania ścieków oraz eliminację nieprzyjemnych zapachów bez konieczności stosowania dodatkowych biopreparatów.

 5. Czy możliwe jest wykorzystanie oczyszczonych ścieków?

  • Tak, oczyszczone ścieki mogą być wykorzystane do celów gospodarczych, takich jak nawadnianie ogrodu, co stanowi ekologiczne rozwiązanie wspierające oszczędność zasobów naturalnych.

 6. Jakie są wymogi prawne związane z odprowadzaniem oczyszczonych ścieków do gruntu?

  • Zgodnie z nowymi przepisami Ustawy Prawo Wodne, jeśli oczyszczone ścieki mają być rozsączane w gruncie, konieczne jest zgłoszenie wodnoprawne, chyba że za oczyszczalnią zostanie wykonany szczelny zbiornik na wodę pościekową, co eliminuje tę potrzebę.

 7. Jaki jest koszt inwestycji w przydomową oczyszczalnię ścieków?

  • Koszt inwestycji w biologiczną oczyszczalnię ścieków jest zmienny i zależy od wielu czynników, ale generalnie jest to ekonomiczne rozwiązanie, które z czasem zwraca się przez niskie koszty eksploatacji w porównaniu do regularnego opróżniania szamba.

 8. Czy instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków wpływa na poziom wód gruntowych?

  • Przydomowe oczyszczalnie ścieków, dzięki nowoczesnym technologiom oczyszczania, minimalizują ryzyko negatywnego wpływu na poziom wód gruntowych, zapewniając bezpieczne i kontrolowane odprowadzanie oczyszczonych ścieków.

 9. Co zrobić, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona?

  • W takich przypadkach przydomowa oczyszczalnia ścieków stanowi idealne rozwiązanie, umożliwiając efektywne i samodzielne zarządzanie ściekami bez konieczności podłączania się do miejskiej kanalizacji.

 10. Czy istnieją dofinansowania lub ulgi podatkowe dla osób instalujących przydomowe oczyszczalnie ścieków?

  • Tak, właściciele nieruchomości decydujący się na ekologiczne rozwiązania, takie jak przydomowe oczyszczalnie ścieków, mogą kwalifikować się do różnego rodzaju dofinansowań lub ulg podatkowych, co dodatkowo podkreśla ekonomiczne korzyści płynące z takiej inwestycji.

Porady eksperta więcej artykułów

Kliknij tutaj

Kompendium wiedzy przydomowe oczyszczalnie

Kliknij tutaj

KLIENCI O NAS

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - sklep Eko House

Formularz kontaktowy

Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie i pomożemy w wyborze oczyszczalni