Najczęściej popełniane błędy podczas eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków: Jak unikać często pojawiających się problemów?

Najczęściej popełniane błędy podczas eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, która przetwarza ścieki w sposób bezpieczny dla środowiska

 

Artykuł ten będzie koncentrował się na najczęstszych błędach popełnianych podczas eksploatacji  przydomowej oczyszczalni ścieków. Poznasz kluczowe problemy, które mogą wystąpić w trakcie eksploatacji takiej instalacji, a także dowiesz się, jak im zapobiegać, aby zapewnić prawidłowe działanie oczyszczalni. Omówimy m.in. kwestie związane z nieregularnym usuwaniem osadów, zrzutem nieprawidłowych substancji do oczyszczalni, wpływem wody opadowej i roztopowej na pracę oczyszczalni oraz odpowiednią konserwacją.  Artykuł dostarczy kompleksowej wiedzy na temat najczęściej popełnianych błędów i pomoże czytelnikowi uniknąć problemów z przydomową oczyszczalnią ścieków.

 

Wprowadzenie do przydomowych oczyszczalni ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Oleśnica

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to niewielkie urządzenia, które pozwalają na oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych na terenie posesji, bez konieczności odprowadzania ich do sieci kanalizacyjnej. Istnieje wiele metod oczyszczania ścieków, które różnią się stopniem zaawansowania technologicznego i efektywnością. Jednym z rozwiązań cieszącym się coraz większą popularnością są oczyszczalnie biologiczne z osadem czynnym lub złożem biologicznym.  Ta ekologiczna metoda zagospodarowania ścieków umożliwia niezależność od publicznej kanalizacji, co niesie ze sobą wiele korzyści dla właścicieli domów. Brak osadnika gnilnego oraz napowietrzanie ścieków zapobiega procesom gnilnym, które prowadzą do pojawienia się nieprzyjemnych zapachów. Dzięki temu w odróżnieniu od tradycyjnego szamba oczyszczalnie VH nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów i są bezzapachowe. Coraz więcej gospodarstw domowych decyduje się na takie rozwiązanie odprowadzania ścieków.

Oczyszczalnia przydomowa – zalety posiadania 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków sklep

Posiadanie przydomowej oczyszczalni ścieków niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim zapewnia oszczędności finansowe, eliminując potrzebę częstego wywożenia nieczystości oraz podłączania do publicznej kanalizacji, zwłaszcza gdy takie podłączenie jest bardzo kosztowne Dodatkowo, oczyszczone ścieki mogą być następnie wykorzystywane do celów gospodarczych, takich jak nawadnianie ogrodu co pozwala na ograniczenie zużycia wody z sieci. Przyczynia się również do mniejszego obciążenia lokalnej infrastruktury kanalizacyjnej co jest korzystne dla całej społeczności. Jednak prawidłowe funkcjonowanie takiej instalacji wymaga od użytkownika znajomości podstawowych zasad użytkowania. Nieprzestrzeganie określonych zasad może przysporzyć wiele problemów o czym należy pamiętać.   

Najczęściej popełniane błędy oraz nieprawidłowości podczas eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Błędy najczęściej popełniane przez użytkowników oczyszczalni ścieków to nieregularne usuwanie osadu nadmiernego zgromadzonego w zbiorniku oraz zrzut do oczyszczalni różnego rodzaju nieprawidłowych substancji, takich jak środki chemiczne, oleje, tłuszcze czy odpady stałe. Substancje te mogą negatywnie wpływać na pracę oczyszczalni i skutecznie ograniczać jej wydajność. Kluczowe jest, aby użytkownik był świadomy, jakich substancji nie należy wprowadzać do oczyszczalni i regularnie monitorował stan zbiornika. Nie można również dopuścić do sytuacji, w której woda pościekowa, opadowa lub roztopowa dostaje się do zbiornika oczyszczalni. Nieprawidłowa eksploatacja urządzenia może skutkować poważną awarią.  

Nieregularne usuwanie osadów

Nagromadzenie się zbyt dużej ilości osadu w zbiorniku przydomowej oczyszczalni może poważnie zakłócić jej prawidłowe funkcjonowanie. Nadmierna ilość osadu czynnego, jeśli nie zostanie odpowiednio i terminowo usunięta, może prowadzić do zanieczyszczenia wody pościekowej oraz negatywnie wpływać na efektywność działania oczyszczalni, co objawia się między innymi zapychaniem instalacji. Dlatego niezwykle ważne jest, aby regularnie usuwać osad nadmierny . Prostym metodą oceny stanu osadu oraz jego odpowiedniej ilości jest przeprowadzenie testu sedymentacyjnego. Wyniki tego testu pozwalają na ocenę, czy osadu jest za dużo i czy konieczne jest jego odpompowanie. Dodatkowo, zaleca się ściśle przestrzegać instrukcji producenta. Stosując się do tych zaleceń, można efektywnie zapobiegać błędom operacyjnym i zapewnić sprawne działanie oczyszczalni.  

Wpływ nieczystości i substancji chemicznych dopływających kanalizacją na proces oczyszczania w przydomowej oczyszczalni ścieków

Substancje chemiczne, środki czystości, detergenty oraz odpady stałe i oleje, które trafiają do przydomowej oczyszczalni, mogą poważnie ograniczać proces oczyszczania ścieków.  Chemikalia mogą zabić pożyteczne bakterie odpowiedzialne za biologiczne oczyszczanie, a stałe odpady oraz tłuszcze mogą powodować zatykanie się instalacji. Dlatego ważne jest, aby użytkownik ograniczał wprowadzanie takich substancji do oczyszczalni i stosował wyłącznie środki biodegradowalne. Przestrzeganie tych zasad pozwoli utrzymać prawidłową eksploatację oczyszczalni i zapobiec jej nieprawidłowemu działaniu.

 

Szkodliwe substancje o charakterze przemysłowym

W przypadku tych substancji nie trzeba zbyt wiele tłumaczyć, ponieważ ich wpływ na środowisko jest powszechnie znany. Są to substancje szkodliwe dla wszystkich żywych organizmów, w tym bakterii, które stanowią integralną część procesów biologicznych zachodzących w oczyszczalniach ścieków. Substancje te mogą obejmować różnego rodzaju chemikalia, metale ciężkie, pestycydy, oleje przemysłowe oraz inne związki chemiczne, które mogą zaburzać procesy oczyszczania ścieków i prowadzić do trwałych uszkodzeń ekosystemów wodnych.

Ich odprowadzanie do oczyszczalni jest kategorycznie zabronione, ponieważ mogą one powodować obniżenie efektywności działania osadu czynnego, który jest kluczowym elementem w biologicznym oczyszczaniu ścieków. Osad czynny to złożony ekosystem mikroorganizmów, które rozkładają zanieczyszczenia organiczne. Wprowadzenie substancji toksycznych może prowadzić do masowego wyginięcia tych mikroorganizmów, co z kolei skutkuje zaburzeniem całego procesu oczyszczania i zwiększeniem ryzyka skażenia środowiska.

 

Środki czystości i detergenty

Środki chemiczne i detergenty, które używamy w naszych domach, mają negatywny wpływ na działanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Użytkownicy często zaniedbują ten aspekt eksploatacji. W szczególności należy zwrócić uwagę na substancje silnie bakteriobójcze, takie jak środki do czyszczenia toalety czy środki do udrażniania rur. Ich stosowanie może prowadzić do poważnych problemów z funkcjonowaniem systemu oczyszczania ścieków.

Środki chemiczne o silnym działaniu bakteriobójczym powodują obumieranie osadu, zbyt mała ilość bakterii skutkuje zaburzeniem procesu biologicznego oczyszczania. Bez aktywnych mikroorganizmów, oczyszczalnia nie jest w stanie skutecznie przetwarzać ścieków, co może prowadzić do nieprzyjemnych zapachów, problemów z odpływem oraz zanieczyszczenia środowiska.

Aby zapewnić prawidłowe działanie systemowi oczyszczalni, zaleca się stosowanie ekologicznych środków czystości, które są łagodniejsze dla bakterii w osadzie czynnym. Naturalne detergenty i środki czystości, które nie zawierają agresywnych chemikaliów, mogą skutecznie zastąpić tradycyjne produkty bez ryzyka uszkodzenia mikroflory oczyszczalni.

Odpady stałe i duża ilość tłuszczy 

Dla wielu użytkowników zakaz wrzucania tłuszczy do oczyszczalni może być trudny do zrozumienia. Trudno im sobie wyobrazić mycie naczyń bez usuwania oleju po smażeniu. Naczynia oczywiście można myć bez wpływu na działanie oczyszczalni, problem pojawia się przy dużych ilościach tłuszczu, na przykład z patelni po głębokim smażeniu. Tłuszcz w kontakcie z wodą tworzy ciało stałe i nigdy nie zniknie.

👉 Zagrożenia związane z tłuszczem

Tłuszcz zatyka przepływy i pompy mamutowe, a beztlenowy rozkład tłuszczu powoduje długotrwałe nieprzyjemne zapachy. Ponadto, tłuszcze i oleje blokują dostęp tlenu do mikroorganizmów w osadzie czynnym. Bez tlenu mikroorganizmy nie mogą się rozwijać, co obniża efektywność oczyszczalni. 

👉 Odpady stałe, takie jak podpaski i patyczki do uszu

Podpaski, patyczki do uszu i inne podobne odpady stałe mogą blokować rury i urządzenia w oczyszczalni. Nie rozkładają się one biologicznie w procesie oczyszczania ścieków, co prowadzi do zatkania systemu. 

👉 Chusteczki nawilżane – nawet ekologiczne

Chusteczki nawilżane, choć często reklamowane jako ekologiczne, często zawierają domieszki tworzyw sztucznych i nie są w 100% biodegradowalne. Mogą one długo utrzymywać się w systemie, powodując zatory czego należy unikać. 

Problemy związane z wodą opadową oraz wodą pościekową w procesie utylizacji nieczystości w przydomowej oczyszczalni ścieków     

   

Dlaczego przedostawanie się wody opadowej do oczyszczalni nie jest dozwolone?

Negatywny wpływ na działanie oczyszczalni ma woda opadowa i roztopowa dostająca się do oczyszczalni. Woda deszczowa i roztopowa trafiająca do zbiornika może zakłócić procesy biologiczne zachodzące wewnątrz urządzenia, co prowadzi do obniżenia jego skuteczności i zwiększenia kosztów eksploatacji. Decydując się na instalację przydomowej oczyszczalni ścieków należy o tym pamiętać. 

 

Optymalna wysokość montażu oczyszczalni, której należy przestrzegać

Aby zapobiec przedostawaniu się wody deszczowej do oczyszczalni, zaleca się, aby jej krawędź była umieszczona na wysokości od 5 do 10 cm powyżej poziomu terenu.  Firma Eko House, specjalizująca się w ekologicznych rozwiązaniach, takich jak przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków VH PREMIUM i VH LIGHT, podkreśla znaczenie prawidłowej instalacji urządzeń. Właściwa wysokość oczyszczalni jest jednym z kluczowych elementów, które zapewniają jej niezawodność i skuteczność w długim okresie.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Ostróda

Konsekwencje przedostawania się wody deszczowej

Woda deszczowa, która przedostaje się do oczyszczalni, może prowadzić do przeciążenia systemu. W rezultacie może to spowodować, że oczyszczalnia nie będzie w stanie prawidłowo przetworzyć ścieków, co może skutkować ich niewłaściwym oczyszczeniem i wydostaniem się do środowiska. Ponadto, nadmiar wody może powodować wypłukiwanie substancji odżywczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania mikroorganizmów odpowiedzialnych za procesy oczyszczania.

 

Metody odprowadzania wody pościekowej w biologicznych oczyszczalniach ścieków – warto przestrzegać kilku podstawowych zasad  podczas wyboru 

Biologiczne oczyszczalnie ścieków oferują kilka metod odprowadzania wody pościekowej z urządzenia, które należy dostosować do warunków gruntowych występujących w miejscu inwestycji. Wybór odpowiedniej metody jest kluczowy dla zapewnienia efektywności i długowieczności systemu oczyszczania.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Poznań

Różne Metody Odprowadzania Wody Pościekowej

Instalacja zbiornika szczelnego:

Zbiornik szczelny pozwala na magazynowanie oczyszczonych ścieków, które mogą być później wykorzystane, na przykład do podlewania ogrodu. Jest to rozwiązanie praktyczne i ekologiczne, umożliwiające ponowne wykorzystanie wody.

Studnia chłonna:

Studnia chłonna to metoda, w której oczyszczona woda pościekowa trafia bezpośrednio do gruntu. Jest to efektywne rozwiązanie w miejscach, gdzie warunki gruntowe pozwalają na szybkie wchłanianie wody.

Drenaż rozsączający:

Drenaż rozsączający to system rur umieszczonych w gruncie, przez które oczyszczona woda pościekowa jest rozprowadzana i wchłaniana przez ziemię. Ta metoda jest skuteczna w równomiernym rozprowadzeniu wody na większym obszarze.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Olecko

Ważne Aspekty Instalacji

Niezależnie od wybranej metody odprowadzania ścieków, warto pamiętać o kilku kluczowych zasadach:

➡️ Dostosowanie do warunków gruntowych: Każda metoda odprowadzania musi być dobrana na podstawie specyficznych warunków gruntowych i wodnych miejsca inwestycji, aby zapewnić skuteczność i bezpieczeństwo systemu.

➡️ Unikanie cofania się ścieków: Nie można dopuścić do sytuacji, w której oczyszczone ścieki będą cofały się z powrotem do zbiornika oczyszczalni. Cofanie się ścieków zaburza hermetyczne środowisko potrzebne do rozwoju bakterii odpowiedzialnych za proces oczyszczania, co może prowadzić do konieczności ponownego rozruchu oczyszczalni.

 

Podsumowanie 

Należy pamiętać o tym, że aby móc się cieszyć prawidłowym funkcjonowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków należy korzystać zgodnie z zaleceniami producenta. Brak odpowiedniego serwisu oraz prowadzenia prac konserwacyjnych może prowadzić do wielu problemów z eksploatacją oczyszczalni. 

Najczęściej popełniane błędy podczas eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków – pytania i odpowiedzi

Jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków?

Najczęstsze błędy to: nieregularne usuwanie osadów z oczyszczalni, zrzut do oczyszczalni nieprawidłowych substancji takich jak środki chemiczne, oleje lub odpady stałe. Kolejną rzeczą  jest doprowadzenie do sytuacji, w której dochodzi do przedostawania się do zbiornika oczyszczalni wody pościekowej, opadowej lub roztopowej – prowadzi to do zaburzenia składu ścieków oraz ma bezpośredni wpływ na ilość ścieków w zbiorniku.  

 

Jakich substancji chemicznych i odpadów nie powinno się wprowadzać do  przydomowej oczyszczalni ścieków? 

Do oczyszczalni nie należy wprowadzać środków chemicznych, detergentów, olejów ani stałych odpadów, ponieważ mogą one zabić pożyteczne bakterie odpowiedzialne za biologiczne oczyszczanie ścieków oraz spowodować zatykanie się instalacji.  

 

Jaki sposób odprowadzania wody pościekowej jest najlepszy? 

Sposób odprowadzania wody pościekowej z oczyszczalni należy dobrać w zależności od rodzaju i przepuszczalności gruntu oraz poziomu wód gruntowych. 

 

Do czego służą dyfuzory napowietrzające? 

Dyfuzory napowietrzające zasilane są przez kompresor i służą do wprowadzania powietrza do ścieków, co ma kluczowe znaczenie dla procesów biologicznych zachodzących podczas oczyszczania. Do prawidłowego rozwoju bakterii tlenowych w osadzie czynnym kluczowa jest odpowiednia ilość tlenu. Dzięki napowietrzaniu, procesy biologiczne w tym głównie procesy tlenowe są bardziej efektywne, co przyczynia się do skuteczniejszego oczyszczania ścieków. 

Porady eksperta więcej artykułów

Kliknij tutaj

Kompendium wiedzy przydomowe oczyszczalnie

Kliknij tutaj

KLIENCI O NAS

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - sklep Eko House

Formularz kontaktowy

Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie i pomożemy w wyborze oczyszczalni