Test perkolacyjny

Najłatwiejszą metodą zagospodarowania wody oczyszczonej z oczyszczalni lub przelewu awaryjnego ze zbiornika na deszczówkę jest rozsączanie wody w gruncie na terenie inwestycji. Aby system infiltracyjny został odpowiednio zaprojektowany i działał bez zarzutu należy zbadać właściwości geologiczne gruntu. W celu określenia przepuszczalności gruntu, czyli zdolności gruntu do przesiąkania wody, wykonuje się tzw. test perkolacyjny.

Jak wykonać test perkolacyjny?
1. Należy wykonać wykop do głębokości około 50 cm.
2. Następnie w dnie wykonuje się dołek o wymiarach 0,3 x 0,3 m i głębokości 0,50 m. Szerokość w górnej części wykopu nie powinna być większa niż 30 cm, a szerokość dolnej części powinna być większa niż 10 cm.
3. Przed przystąpieniem do pomiaru dół wykopu należy nawilżyć. Ilość wody niezbędnej do tego celu zależy od rodzaju gleby i pory roku. Wykop testowy należy zalać wodą i utrzymywać go w tym stanie przez około 4 godziny do momentu, aż woda w wykopie nie wsiąknie w czasie krótszym niż 10 minut.
4. Następnie do dołka należy wlać 12,5 l wody. W tym momencie należy uruchomić stoper i mierzyć czas (do całkowitego wsiąknięcia wody) w ścianki boczne i dno otworu. Współczynnik filtracji gruntu określa się na podstawie zmierzonego czasu wsiąkania wody.
5. Aby zweryfikować poprawność pomiaru należy wykonać co najmniej 3 próby i obliczyć z nich średnią.

Do podziemnego rozsączania oczyszczonych ścieków nadają się grunty B, C i D. Grunty klasy A wymagają zastosowania warstwy wspomagającej z gruntu klasy C.
Do rozprowadzania wody deszczowej nadają się grunty A, B, C i D.

Porady eksperta więcej artykułów

Kliknij tutaj

Kompendium wiedzy przydomowe oczyszczalnie

Kliknij tutaj

KLIENCI O NAS

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - sklep Eko House

Formularz kontaktowy

Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie i pomożemy w wyborze oczyszczalni