Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków – dofinansowania w wysokości nawet 8 tys. zł

Czy koszt montażu przydomowej biologicznej oczyszczalni może być zbliżony do ceny zainstalowania szamba?

Nie jest tajemnicą, że przydomowa biologiczna oczyszczalnia VH zwraca się poprzez oszczędności jakie oferuje względem zbiornika bezodpływowego czy szamba ekologicznego. Co jeśli istnieje rozwiązanie, dzięki któremu ta inwestycja nie musi zwracać się latami, a oszczędności lądują w naszym portfelu już od pierwszego dnia użytkowania przydomowej oczyszczalni? Dzięki możliwości uzyskania dotacji, której podlegają oczyszczalnie biologiczne takie jak VH, koszt instalacji urządzenia może zostać zredukowany nawet o połowę. Świetnym przykładem jest Województwo Śląskie, gdzie od 1 lipca na budowę oczyszczalni można uzyskać do 8 tys. dofinansowania na oczyszczalnię biologiczną!

Przydomowe oczyszczalnie ścieków dofinansowanie

Wybierając przydomową oczyszczalnię VH, która jest atrakcyjna cenowo, uzyskując takie dofinansowanie, jesteśmy w stanie ograniczyć koszt całej inwestycji nawet o połowę.

Jakie wymagania należy spełnić, by móc ubiegać się o dotację

Najważniejszą kwestią, jest wybór odpowiedniego rozwiązania przeznaczonego do utylizacji ścieków. Dofinansowaniu nie podlegają oczyszczalnie drenażowe, czyli ekologiczne, składające się tylko z osadnika i drenażu, które nie osiągają odpowiednich parametrów oczyszczania.

Dofinansowaniu nie podlegają zbiorniki bezodpływowe, czyli klasyczne szamba oraz szamba ekologiczne.

Inaczej rzecz ma się w przypadku przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków VH, które osiągają wysoki parametr oczyszczania ścieków – nawet 98%. Sprawia to, że spełniają one normy polskie i europejskie, co jest wymagane do uzyskania dotacji.

Dotacje udzielane są na nieruchomości:

  • z istniejącymi budynkami
  • z budynkami w budowie
  • na terenie gdzie nie ma planów utworzenia kanalizacji sanitarnej w ciągu 5 lat od przyznania dotacji.

Więcej szczegółowych informacji o wymogach znajdziecie w naszym filmie, który stworzyliśmy specjalnie na tę okoliczność.

Firma Eko House Technologie Ekologiczne udostępni Ci wszystkie niezbędne dokumenty 🙂

Wzmożone kontrole gospodarstw domowych w kwestii utylizacji ścieków

Gminy coraz częściej interesują się tym co się dzieje ze ściekami, które są generowane na ich terenie. Ma to związek z wymogami jakie Unia Europejska stawia przed krajami członkowskimi, w tym Polsce. Ten trend będzie się wzmacniał w najbliższych latach, co oznacza, że do drzwi każdego użytkownika szamba ekologicznego czy przydomowej oczyszczalni wkrótce może zapukać urzędnik wymagając okazania rachunków za wywóz nieczystości płynnych.

Przydomowa oczyszczalnia to nie szambo ekologiczne i nie wymaga comiesięcznego wywozu

Odpompowanie nadmiaru osadu, które wykonuje się w każdej oczyszczalni biologicznej, przeprowadzać należy średnio raz do roku.

Wywóz szamba, w zależności od wielkości zbiornika, będziemy zmuszeni organizować dużo częściej, nawet co miesiąc.

Urzędnik będzie w stanie wyliczyć, na podstawie zużycia wody, ile rachunków za opróżnianie szamba ekologicznego w skali roku powinniśmy posiadać.

Zbyt mała ilość rachunków, które jesteśmy w stanie okazać podczas kontroli naszego szamba ekologicznego może być podstawą do wystawienia przez urzędnika mandatu karnego w wysokości do 500 zł.

Dotacje redukują koszty związane z inwestycją w przydomową biologiczną oczyszczalnię, przydomowa oczyszczalnia redukuje koszty utylizacji ścieków

Biorąc pod uwagę te informacje, można śmiało stwierdzić, że w perspektywie lat, biologiczna przydomowa oczyszczalnia VH jest dla szamba ekologicznego bezkonkurencyjna pod względem ponoszonych przez użytkownika kosztów.

Możliwość uzyskania dotacji, brak potrzeby comiesięcznego wywozu nieczystości płynnych – to dwie zalety przydomowej biologicznej oczyszczalni VH generujące oszczędności, ale nie jedyne.

W pakiecie mamy także bezwonność, ponieważ stałe napowietrzanie zapobiega powstawaniu procesów gnilnych. Dzięki temu, o nieprzyjemnym zapachu na ogrodzie możemy więc zapomnieć. Oczywiście, tej wygody nie gwarantuje szambo ekologiczne. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na realizację zadań polegających na zakupie i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie więcej niż 7,5 m3/d w ramach PROGRAMU PILOTAŻOWEGO Przydomowa oczyszczalnia.

Beneficjentami środków są osoby fizyczne – właściciele/ współwłaściciele nieruchomości, w tym także właściciele/ współwłaściciele budynków mieszkalnych na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonych na terenie województwa śląskiego, do których będą przyłączane przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jednak nie więcej niż 8.000,00 zł.

Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Funduszu przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach w terminie od 01.02.2023 r. do 30.06.2024 r. lub do dnia wcześniejszego zakończenia/wstrzymania naboru zgodnie z pkt 5.2. i 5.3. regulaminu.

Wnioski można wysłać pocztą, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście, o terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl w zakładce: Dofinansowanie zadań / Ochrona Wód / PROGRAM PILOTAŻOWY Przydomowa oczyszczalnia

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 4.000.000 zł.

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o poniższe dokumenty:

  1. REGULAMIN naboru wniosków i udzielania dofinansowania w ramach PROGRAMU PILOTAŻOWEGO Przydomowa oczyszczalnia;
  2. PROGRAM PILOTAŻOWY Przydomowa oczyszczalnia;

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32 341, 32 60 32 342, 32 60 32 343, 32 60 32 344, 32 60 32 345, 32 60 32 261, 32 60 32 230

Porady eksperta więcej artykułów

Kliknij tutaj

Kompendium wiedzy przydomowe oczyszczalnie

Kliknij tutaj

KLIENCI O NAS

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - sklep Eko House

Formularz kontaktowy

Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie i pomożemy w wyborze oczyszczalni