Twój koszyk 0,00 
0
0
Subtotal: 0,00 
Brak produktów w koszyku.
Twój koszyk 0,00 
0
0
Subtotal: 0,00 
Brak produktów w koszyku.

KATEGORIE

BioReduktor piany i kożucha

Original price was: 167,00 zł.Current price is: 118,00 zł.

PROMOCJA! Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 118,00 

BioReduktor piany i kożucha – specjalistyczny produkt biotechnologiczny przeznaczony do hamowania rozwoju bakterii nitkowatych powodujących tzw. „puchnięcie osadu czynnego” w oczyszczalniach ścieków.

Skład biopreparatu oparty jest na niepatogennym blendzie bakteryjnym z rodzaju Bacillus o łącznym ładunku ≥ 80 miliardów komórek/40g dawki, siarczanie glinu oraz dodatku immobilizowanych proteaz neutralnych i alkaicznych. Formulacja biopreparatu pozwala na inhibicję wzrostu bakterii nitkowatych poprzez obecność jonów glinu, które wpływają na fragmentację nitek aglomeratów bakteryjnych osadu czynnego. Dostarczone z biopreparatem jony glinu oraz biosurfaktanty bakteryjne odpowiadają za powstawanie agregatów bakterii nitkowatych tworząc osad, który sedymentuje i opada na dno zbiornika, uniemożliwiając prawidłowy rozwój bakterii nitkowatych. Mechanizm reguluje proces sedymentacji osadów i cząstek stałych oraz powstawania piany utrudniającej prawidłową pracę instalacji oczyszczania ścieków.

Zawarte w biopreparacie bakterie z rodzaju Bacillus oraz immobilizowane enzymy proteolityczne odpowiadają za wydajny proces metabolizowania białkowych połączeń pomiędzy bakteriami nitkowatymi, uniemożliwiając tworzenie się matrixu wynoszącego osad na powierzchnię. Proteazy hydrolizują wiązania peptydowe aglomeratów wielu gatunków bakterii nitkowatych.

Plan dawkowania:

  • 1 dzień: 1 dawka startowa – 40g biopreparatu (jedna płaska miarka dołączona do opakowania).
  • 3 dzień: 1 dawka – 40g
  • 7 dzień: 1 dawka – 40g

Jeśli zastosowany schemat dawkowania nie przyniósł efektu redukcji pieniącego osadu na powierzchni lustra ścieków powtórzyć powyższy tygodniowy schemat. W przypadku obserwacji znacznej poprawy jakości osadu po pierwszym tygodniu stosowania biopreparatu przejść na dawkowanie podtrzymujące efekt – przez kolejne dwa tygodnie użytkowania 1 dawka (40g) raz na tydzień. W dalszym czasie użytkowania 1 dawka (40g) raz na dwa tygodnie. W podstawowym wymiarze zawartość biopreparatu wystarczy na 17 tygodni dozowania.

Sposób użycia:

Dawkę biopreparatu wsypać w postaci otrzymanego granulatu za pośrednictwem dołączonej miarki bezpośrednio do komory napowietrzania oczyszczalni.

Opakowanie:

500 g netto + miarka

Przechowywanie – środki ostrożności:

Przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, w zamkniętym opakowaniu w temp. max. 25˚C. Chronić przed dziećmi. Bakterie zawarte w preparacie są bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska. Produkt biodegradowalny.

H318 – powoduje poważne uszkodzenia oczu.

P261 – unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. ZAWIERA SIARCZAN GLINU.

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 – natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

EUH208 – W przypadku inhalacji może wywoływać symptomy alergii i astmy.

Nie nadaje się do spożycia.

Dane techniczne

  • opakowanie – 500 g netto

Plan dawkowania:

  • 1 dzień: 1 dawka startowa – 40g biopreparatu (jedna płaska miarka dołączona do opakowania).
  • 3 dzień: 1 dawka – 40g
  • 7 dzień: 1 dawka – 40g

Jeśli zastosowany schemat dawkowania nie przyniósł efektu redukcji pieniącego osadu na powierzchni lustra ścieków powtórzyć powyższy tygodniowy schemat. W przypadku obserwacji znacznej poprawy jakości osadu po pierwszym tygodniu stosowania biopreparatu przejść na dawkowanie podtrzymujące efekt – przez kolejne dwa tygodnie użytkowania 1 dawka (40g) raz na tydzień. W dalszym czasie użytkowania 1 dawka (40g) raz na dwa tygodnie. W podstawowym wymiarze zawartość biopreparatu wystarczy na 17 tygodni dozowania.

Sposób użycia:
Dawkę biopreparatu wsypać w postaci otrzymanego granulatu za pośrednictwem dołączonej miarki bezpośrednio do komory napowietrzania oczyszczalni.

 

Powiązane produkty

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BioReduktor piany i kożucha”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POLECANE produkty

KLIENCI O NAS

Zapytaj o produkt