Twój koszyk 0,00 
0
0
Subtotal: 0,00 
Brak produktów w koszyku.
Twój koszyk 0,00 
0
0
Subtotal: 0,00 
Brak produktów w koszyku.
 • Montaż oczyszczalni VH możesz wykonać samodzielnie bez utraty 15–letniej gwarancji.
 • Możesz również skorzystać z usług instalatora, który jest naszym partnerem handlowym w twojej okolicy.
 • Masz problem z wypełnieniem  wniosku? Bezpłatnie pomożemy Ci przygotować dokumenty.
 • Wypełnij formularz i poczekaj na naszą odpowiedź.
* pole obowiązkowe

kroki prawne poprzedzające budowę oczyszczalni

Niektóre instalacje nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Należy do nich budowa przydomowej oczyszczalni VH o przepustowości dobowej do 7,5 m3. Na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem instalacji należy zgłosić taki zamiar w wydziale budownictwa w starostwie powiatowym (właściwym dla lokalizacji inwestycji).

W zależności od regionu kraju wymogi prawne dotyczące uzyskania zgody na budowę oczyszczalni ścieków są nieco zróżnicowane. Poniżej podajemy jak powinno wyglądać zgłoszenie budowy oczyszczalni w Starostwie:

 • KROK 1 – Starostwo Powiatowe
  Sprawdź w Starostwie Powiatowym czy w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dopuszcza się budowę oczyszczalni.
 • KROK 2 – Mapka
  Na mapkę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 nanieść schemat oczyszczalni wraz z opisami elementów.
  Wskazówka: Mapkę można pobrać w Starostwie Powiatowym (wydział geodezji), a wrysowanie schematu oczyszczalni zlecić firmie EKOHOUSE. Wystarczy przesłać nam mapkę, nieodpłatnie wrysujemy schemat instalacji i odeślemy mapkę wraz z opisem technicznym i zasadą działania oczyszczalni.
 • KROK 3 – Dokumentacja dot. oczyszczalni
  Dołącz dokumentację techniczno-ruchową oczyszczalni (deklarację właściwości użytkowych, kartę techniczną, projekt budowlany).
 • KROK 4 – Zgłoszenie budowy oczyszczalni + oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  Wypełnij formularz zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dokumenty do pobrania dostępne są w starostwie powiatowym (właściwym dla lokalizacji inwestycji). W przypadku problemów z uzupełnieniem zgłoszenia zachęcamy do kontaktu z naszym doradcą pod numerem telefonu 603 310 919.
 • KROK 5 – Złożenie dokumentów
  Złóż zebrane dokumenty w Wydziale Budownictwa w Starostwie Powiatowym.
 • KROK 6 – Budowa oczyszczalni
  Jeżeli w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia Starostwo nie wniesie sprzeciwu uznajemy, że wniosek rozpatrzono pozytywnie. Można przystąpić do prac budowlanych.

Jeśli planujesz odprowadzać oczyszczone ścieki do wód powierzchniowych (jezior, rzek, kanałów, zbiorników zaporowych oraz stawów) należy uzyskać: zgodę właściciela tych wód na odprowadzenie wody pościekowej (pozwolenie wodno-prawne). 

lokalizacja biologicznej oczyszczalni ścieków na działce

Niewielkie rozmiary i lekka konstrukcja sprawiają, że nawet nie posiadając ciężkiego sprzętu, jesteśmy w stanie zainstalować oczyszczalnię VH przy swoim domu. Rozmiary najbardziej popularnych modeli, czyli VH6 PREMIUM i VH6 LIGHT to zaledwie 140 cm średnicy i odpowiednio: 180 i 150 cm wysokości. Zapewnia to ograniczenie dewastacji ogrodu, oszczędność czasu i pieniędzy potrzebnych na montaż urządzenia

Elementy zabudowy (zagospodarowania terenu) Odległość od biologicznej oczyszczalni Odległość od systemu rozsączającego
Granica posesji lub droga 2 metry 2 metry
Dom Brak norm Brak norm
Studnia (ujęcie wody) 15 metrów 30 metrów
Rurociągi (gaz, woda) 1,5 metra 1,5 metra
Przewody elektryczne 0,8 metra 0,8 metra
Drzewa i krzewy Brak norm 3 metry

BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA NA KAŻDY GRUNT

Montaż oczyszczalni może odbyć się w każdych warunkach gruntowo-wodnych, jeżeli odpowiednio zadbamy o zabezpieczenie zbiornika dobierając rodzaj obsypki cementowo-piaskowej. Pamiętajmy, że mowa tutaj o samym urządzeniu takim jak bio-oczyszczalnia VH. System odprowadzania wody pościekowej, który znajduje się za oczyszczalnią to osobna sprawa i należy dobrać go do warunków, biorąc również pod uwagę wytyczne zawarte w przepisach. O tym, że biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków sprawdza się praktycznie w każdych warunkach świadczy zainteresowanie tym modelem płynące z różnych zakątków Europy (Skandynawia) a nawet Afryki. Warto również wspomnieć, że są użytkownicy, którzy zamontowali bio-oczyszczalnię VH w domkach na wodzie. Podkreśla to jej uniwersalność.Dzięki bardzo wysokiemu parametrowi oczyszczania (98% redukcji zanieczyszczeń) istnieje wiele możliwości odprowadzenia oczyszczonej wody.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH z odprowadzeniem wody pościekowej do rowu albo cieku wodnego

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH gwarantuje wysoki stopień oczyszczenia, dzięki czemu wodę pościekową można odprowadzić bezpośrednio do cieku wodnego, np. rowu, rzeki. Jest to najtańszy a zarazem najbezpieczniejszy system odprowadzenia wody pościekowej. Rozwiązanie to można zastosować niezależnie od warunków gruntowych występujących w miejscu inwestycji. Odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rowu/cieku wodnego wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH ze studnią chłonną (niski poziom wód gruntowych, grunt przepuszczalny np. piasek , żwir, skały szczelinowe)

Taki system zajmuje małą powierzchnię, stosuje się go w dobrych warunkach gruntowo-wodnych, lub gdy wierzchnia warstwa gruntu jest nieprzepuszczalna. Dzięki pionowemu ustawieniu studni chłonnej można przebić się przez powierzchniowe warstwy gliny i iłów, aby dotrzeć do warstw gleby o wysokiej przepuszczalności. Dolna krawędź studni chłonnej powinna znajdować się nie mniej niż 1,5 metra nad poziomem lustra wody gruntowej.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH z drenażem rozsączającym albo ze skrzynkami rozsączającymi (niski/średni poziom wód gruntowych, grunt średnio/słabo przepuszczalny np. piaski pylaste i gliniaste, mułki piaskowce, skały szczelinowe)

Rozsączenie oczyszczonego ścieku za pomocą skrzynek lub drenaży sprawdza się w przypadku płytko posadowionej warstwy chłonnej, np. na głębokości 0,7m ppt. To rozwiązanie zajmuje więcej miejsca. Odległość pomiędzy dolną krawędzią systemu rozsączającego a lustrem wody gruntowej powinna wynosić min. 1,5 metra.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH z przepompownią i studnią chłonną w nasypie (poziom wód gruntowych wysoki, grunt trudno/średnio przepuszczalny np. gliny, piaskowce, iły piaszczyste)

Taki system zajmuje mało miejsca, stosuje się go w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Odległość pomiędzy dolną krawędzią studni chłonnej a lustrem wody gruntowej powinna wynosić 1,5 metra. W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych studnię chłonną należy wykonać w nasypie, w taki sposób aby zachować wymaganą odległość. System ten wymaga zastosowania przepompowni pomiędzy oczyszczalnią, a studnią chłonną.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH ze zbiornikiem na wodę oczyszczoną (np. do nawadniania roślin ozdobnych) i drenażem/skrzynkami rozsączającymi w nasypie (poziom wód gruntowych wysoki, grunt trudno/średnio przepuszczalny np. gliny, pisakowce, iły piaszczyste)

Dzięki wysokiemu parametrowi oczyszczonego ścieku istnieje możliwość magazynowania oczyszczonego ścieku w zbiorniku szczelnym. Wodę pościekową można wykorzystać do podlewania ogrodu (drzewa, krzewy ozdobne, kwiaty). Nadmiar wody, której nie jesteśmy w stanie wykorzystać, można odprowadzić do skrzynek rozsączających lub drenaży. Jeśli warunki są trudniejsze (wysoki poziom wód gruntowych, grunty trudno/średnio przepuszczalne) system rozsączający należy wykonać w nasypie.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH ze zbiornikiem na wodę oczyszczoną (np. do nawadniania roślin ozdobnych) i studnią chłonną (niski poziom wód gruntowych, grunt przepuszczalny np. piasek, żwir, skały szczelinowe)

Dzięki wysokiemu parametrowi oczyszczonego ścieku istnieje możliwość magazynowania oczyszczonego ścieku w zbiorniku szczelnym. Wodę pościekową można wykorzystać do podlewania ogrodu (drzewa, krzewy ozdobne, kwiaty). Nadmiar wody, której nie jesteśmy w stanie wykorzystać, można odprowadzić do studni chłonnej.

KLIENCI O NAS