Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków VH LIGHT

1-15 osób

VH4 LIGHT (1-4 osób)

VH6 LIGHT (2-6 osób)

VH8 LIGHT (4-10 osób)

VH10 LIGHT (5-12 osób)

VH12 LIGHT (6-15 osób)

Przydomowe oczyszczalnie ścieków VH LIGHT są przeznaczone do oczyszczania ścieków z domów jednorodzinnych, zespołów domów, domów wielorodzinnych i innych obiektów (restauracje, hotele, szkoły, przedszkola itp.). Oczyszczalnie VH LIGHT są ekonomiczną alternatywą oczyszczalni VH PREMIUM.

Praca oczyszczalni oparta jest o technologię wykorzystywaną w dużych komunalnych oczyszczalniach ściekówOczyszczalnie przydomowe VH LIGHT działają w technologii niskoobciążonego osadu czynnego i służą do oczyszczania ścieków ze wszystkich źródeł składników organicznych (kuchnia, łazienka, WC itp.).  Oczyszczalnie ścieków są zaprojektowane z uwzględnieniem norm i przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej EN 12566 -3 przez co odznaczają się wysoką odpornością na działanie środowiska i długą żywotnością.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy Państwu zaoferować biologiczne oczyszczalnie ścieków, które umożliwią ekologiczną i ekonomiczną utylizację ścieków. Praca oczyszczalni jest niezawodna nawet przy małym lub przerywanym dopływie ścieków (wyjazd na urlop). Jakość oczyszczonego ścieku odpowiada wymaganiom polskiej i europejskiej normy dotyczącej oczyszczalni ścieków. Oczyszczone ścieki można spuszczać bezpośrednio do rowu melioracyjnego lub cieku wodnego. W sytuacji, gdy nie mamy do dyspozycji wód powierzchniowych ścieki po oczyszczeniu można odprowadzać do gruntu przez obiekt zapewniający wsiąkanie (studnia chłonna, skrzynki rozsączające itd.).

Przydomowe oczyszczalnie VH LIGHT posiadają liczne europejskie certyfikaty potwierdzające wysoką jakość oraz nowoczesną technologię.  Przydomowe oczyszczalnie ścieków VH LIGHT pracują zgodnie ze zharmonizowaną normą PN-EN 12566-3: 2005+A2: 2013, posiadają również znak CE. Wiedząc jak ważna jest ochrona środowiska naturalnego informujemy, że dostarczany przez nas produkt osiąga wysoki stopień oczyszczania (98%) przy małym zużyciu energii elektrycznej.

11 powodów dla których warto...

Wysoka skuteczność

Oczyszczalnia przydomowa posiada dwie strefy z napowietrzaniem i jest wyposażona w system recyrkulacji osadu czynnego co zapewnia bardzo wysoki parametr oczyszczania ścieków.

Brak przykrych zapachów

Ścieki trafiające do oczyszczalni są natychmiast napowietrzane za pośrednictwem technologii VH. W efekcie ze zbiornika nie wydostają się żadne nieprzyjemne zapachy, a oczyszczone ścieki są bezbarwne i bezwonne.

Niskie koszty eksploatacji

Małe zużycie prądu i potrzeba usuwania nadmiernego osadu czynnego średnio raz na 7 miesięcy sprawiają, że korzystanie z przydomowej oczyszczalni VH jest wygodne i niedrogie.

Bez dawkowania bakterii

Technologia równomiernego napowietrzania ścieków zapobiega ich gniciu i powstawaniu odorów, wszystko to bez użycia dodatkowych biopreparatów.

Łatwy i szybki montaż

Niewielka waga zbiornika pozwala na montaż bez użycia ciężkiego sprzętu. Przed oczyszczalnią nie ma konieczności montowania osadnika wstępnego. Montaż możliwy jest we własnym zakresie bez utraty gwarancji.

Certyfikowana jakość

Zgodność z polską normą PN EN 12566-3 (znakowanie znakiem bezpieczeństwa CE) oraz wiele wyróżnień i certyfikatów. Producent posiada ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.

Na każde warunki gruntowe

Dzięki bardzo wysokiemu parametrowi oczyszczania montaż możliwy jest praktycznie w każdych warunkach gruntowo-wodnych. Woda pościekowa może być odprowadzona do wód powierzchniowych albo rozsączona w gruncie.

Niezawodność i trwałość

Nieskomplikowana budowa oczyszczalni w połączeniu z najbardziej efektywną metodą oczyszczania ścieków (osad czynny), a także brak automatyki sprawiają, że przydomowe oczyszczalnie VH są praktycznie bezawaryjne.

15 lat gwarancji

Oczyszczalnia ścieków wykonana jest z PP (polipropylen) co zapewnia dużą trwałość i odporność zbiornika na substancje zawarte w ściekach. Elementy składowe oczyszczalni wykonane są z trwałych i niekorodujących materiałów.

Recykling ścieków

Możliwość magazynowania i ponownego wykorzystania wody pościekowej np. do nawadniania krzewów i roślin ozdobnych.

Łatwa obsługa

Aby sprawować nadzór nad technologią zastosowaną w przydomowej oczyszczalni VH nie trzeba posiadać fachowej wiedzy. Okresowe przeglądy (dwa razy w roku), może wykonywać osoba, która zapozna się z instrukcją obsługi i eksploatacji.

Sposób działania przydomowej oczyszczalni ścieków VH LIGHT

ETAP 1

Ścieki dopływające do oczyszczalni przydomowej trafiają do wstępnej komory denitryfikacji – znajdujący się tu kosz prętowy zatrzymuje większe zanieczyszczenia, które są poddawane wstępnej obróbce. Dodatkowo ścieki są natychmiast napowietrzane pęcherzykami powietrza za pośrednictwem unikalnej technologii VH. Niezwykle istotny jest fakt, że w oczyszczalni VH LIGHT nie zachodzi proces fermentacji beztlenowej, który charakteryzuje inne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dzięki temu oczyszczalnia VH LIGHT nie wydziela brzydkich zapachów.

ETAP 2

Ścieki przepływają do głównej komory utleniania, gdzie znajduje się układ napowietrzania – dyfuzor. Za pomocą dyfuzora ścieki są intensywnie napowietrzane, co w konsekwencji wpływa bardzo pozytywnie na rozwój osadu czynnego. Działalność mikroorganizmów w tej komorze powoduje usuwanie ze ścieków zanieczyszczeń organicznych i azotanów. Technologia równomiernego napowietrzania ścieków zapobiega ich gniciu i powstawaniu odorów – wszystko to bez użycia biopreparatów.

ETAP 3

Z komory utleniania ścieki przepływają do komory separacyjnej. W separatorze następuje oddzielenie osadu czynnego od oczyszczonych ścieków. Osad czynny sedymentuje (opada na dno) w dolnej części komory separatora, a oczyszczone ścieki wypływają przez odpływ z ekologicznej oczyszczalni.
Oczyszczalnia przydomowa ścieków jest wyposażona w system przepompowywania osadu czynnego (recyrkulacja), który składa się z pompy powietrza (tzw. pompa mamutowa). Pompa mamutowa zasilana jest powietrzem z kompresora i przepompowują osad czynny pomiędzy komorami w oczyszczalni. Osad czynny transportowany jest z dna komory separatora do przestrzeni aktywacji.

Żeby zwiększyć skuteczność procesu oczyszczania przestrzeń separatora jest dodatkowo wyposażona w dwukierunkowe hydropneumatyczne urządzenie do oczyszczania powierzchni separatora (system doczyszczający).

Wewnątrz zbiornika nie znajdują się żadne urządzenia elektryczne. Wszystkie funkcje związane z napowietrzaniem i przepompowywaniem ścieków oraz osadu czynnego odbywają się za pośrednictwem kompresora co bezpośrednio wpływa na bezawaryjność i minimalny stopień obsługi oczyszczalni przydomowej.

W skład przydomowej oczyszczalni ścieków VH LIGHT wchodzi

* Pokrywa przydomowej oczyszczalni ścieków jest w kolorze oczyszczalni. W przypadku modelu VH6P, VH6L, VH8P, VH8L możliwość wyboru koloru pokrywy (pokrywa zielona wypukła, pokrywa biała płaska). Pokrywa zamykana na klucz w modelach: VH4L, VH6P, VH6L, VH8P, VH8L.

** Za dodatkową opłatą w wysokości 339 zł za skrzynkę prostokątną i 279 zł za skrzynkę okrągłą.

Modele biologicznej oczyszczalni ścieków VH LIGHT

Typ Osoby Średnia przepustowość dobowa Średnica** Wysokość Szczegóły
RLM* m³/d m m***
VH4L 1-4 0,54 1,00 1,50 Sprawdź
VH6L 2-6 0,81 1,40 1,80 Sprawdź
VH8L 4-10 1,35 1,40 2,10 Sprawdź
VH10L 5-12 1,62 1,80 2,10 Sprawdź
VH12L 6-15 2,03 1,90 2,10 Sprawdź

* jeden obywatel statystyczny= 135 l wody/dobę

** średnica wewnętrzna oczyszczalni VH4L: 0,96 [m], VH6L, VH8L: 1,27 [m], VH10L: 1,70 [m], VH12L: 1,80 [m]

*** wysokość oczyszczalni może zostać zmieniona na życzenie klienta

Montaż przydomowej biologicznej oczyszczalni VH

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia na każdy grunt

Montaż przydomowej oczyszczalni może odbyć się w każdych warunkach gruntowo-wodnych, jeżeli odpowiednio zadbamy o zabezpieczenie zbiornika dobierając rodzaj obsypki cementowo-piaskowej. Pamiętajmy, że mowa tutaj o samym urządzeniu takim jak bio-oczyszczalnia VH. System odprowadzania wody pościekowej, który znajduje się za oczyszczalnią to osobna sprawa i należy dobrać go do warunków, biorąc również pod uwagę wytyczne zawarte w przepisach.

O tym, że biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków sprawdza się praktycznie w każdych warunkach świadczy zainteresowanie tym modelem płynące z różnych zakątków Europy (Skandynawia) a nawet Afryki. Warto również wspomnieć, że są użytkownicy, którzy zamontowali bio-oczyszczalnię VH w domkach na wodzie. Podkreśla to jej uniwersalność. Dzięki bardzo wysokiemu parametrowi oczyszczania (98% redukcji zanieczyszczeń) istnieje wiele możliwości odprowadzenia oczyszczonej wody. 

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH z odprowadzeniem wody pościekowej do rowu albo cieku wodnego

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH gwarantuje wysoki stopień oczyszczenia, dzięki czemu wodę pościekową można odprowadzić bezpośrednio do cieku wodnego, np. rowu, rzeki. Jest to najtańszy a zarazem najbezpieczniejszy system odprowadzenia wody pościekowej. Rozwiązanie to można zastosować niezależnie od warunków gruntowych występujących w miejscu inwestycji. Odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rowu/cieku wodnego wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH ze studnią chłonną (niski poziom wód gruntowych, grunt przepuszczalny np. piasek, żwir, skały szczelinowe)

Taki system zajmuje małą powierzchnię, stosuje się go w dobrych warunkach gruntowo-wodnych, lub gdy wierzchnia warstwa gruntu jest nieprzepuszczalna. Dzięki pionowemu ustawieniu studni chłonnej można przebić się przez powierzchniowe warstwy gliny i iłów, aby dotrzeć do warstw gleby o wysokiej przepuszczalności. Dolna krawędź studni chłonnej powinna znajdować się nie mniej niż 1,5 metra nad poziomem lustra wody gruntowej.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH z drenażem rozsączającym albo ze skrzynkami rozsączającymi (niski/średni poziom wód gruntowych, grunt średnio/słabo przepuszczalny np. piaski pylaste i gliniaste, mułki piaskowce, skały szczelinowe)

Rozsączenie oczyszczonego ścieku za pomocą skrzynek lub drenaży sprawdza się w przypadku płytko posadowionej warstwy chłonnej, np. na głębokości 0,7m ppt. To rozwiązanie zajmuje więcej miejsca. Odległość pomiędzy dolną krawędzią systemu rozsączającego a lustrem wody gruntowej powinna wynosić min. 1,5 metra.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH z przepompownią i studnią chłonną w nasypie (poziom wód gruntowych wysoki, grunt trudno/średnio przepuszczalny np. gliny, piaskowce, iły piaszczyste)

Taki system zajmuje mało miejsca, stosuje się go w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Odległość pomiędzy dolną krawędzią studni chłonnej a lustrem wody gruntowej powinna wynosić 1,5 metra. W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych studnię chłonną należy wykonać w nasypie, w taki sposób aby zachować wymaganą odległość. System ten wymaga zastosowania przepompowni pomiędzy oczyszczalnią, a studnią chłonną.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH ze zbiornikiem na wodę oczyszczoną (np. do nawadniania roślin ozdobnych) i drenażem/skrzynkami rozsączającymi w nasypie (poziom wód gruntowych wysoki, grunt trudno/średnio przepuszczalny np. gliny, pisakowce, iły piaszczyste)

Dzięki wysokiemu parametrowi oczyszczonego ścieku istnieje możliwość magazynowania oczyszczonego ścieku w zbiorniku szczelnym. Wodę pościekową można wykorzystać do podlewania ogrodu (drzewa, krzewy ozdobne, kwiaty). Nadmiar wody, której nie jesteśmy w stanie wykorzystać, można odprowadzić do skrzynek rozsączających lub drenaży. Jeśli warunki są trudniejsze (wysoki poziom wód gruntowych, grunty trudno/średnio przepuszczalne) system rozsączający należy wykonać w nasypie.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH ze zbiornikiem na wodę oczyszczoną (np. do nawadniania roślin ozdobnych) i studnią chłonną (niski poziom wód gruntowych, grunt przepuszczalny np. piasek, żwir, skały szczelinowe)

Dzięki wysokiemu parametrowi oczyszczonego ścieku istnieje możliwość magazynowania oczyszczonego ścieku w zbiorniku szczelnym. Wodę pościekową można wykorzystać do podlewania ogrodu (drzewa, krzewy ozdobne, kwiaty). Nadmiar wody, której nie jesteśmy w stanie wykorzystać, można odprowadzić do studni chłonnej.

Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków

Niewielkie rozmiary i lekka konstrukcja sprawiają, że nawet nie posiadając ciężkiego sprzętu, jesteśmy w stanie zainstalować oczyszczalnię VH przy swoim domu. Rozmiary najbardziej popularnych modeli, czyli VH6 PREMIUM i VH6 LIGHT to zaledwie 140 cm średnicy i odpowiednio: 180 i 150 cm wysokości. Zapewnia to ograniczenie dewastacji ogrodu, oszczędność czasu i pieniędzy potrzebnych na montaż urządzenia.

Elementy zabudowy (zagospodarowania terenu) Odległość od biologicznej oczyszczalni Odległość od systemu rozsączającego
Granica posesji lub droga 2 metry 2 metry
Dom Brak norm Brak norm
Studnia (ujęcie wody) 15 metrów 30 metrów
Rurociągi (gaz, woda) 1,5 metra 1,5 metra
Przewody elektryczne 0,8 metra 0,8 metra
Drzewa i krzewy Brak norm 3 metry

KLIENCI O NAS

Porady eksperta więcej artykułów

Kliknij tutaj

Kompendium wiedzy przydomowe oczyszczalnie

Kliknij tutaj

KLIENCI O NAS

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - sklep Eko House

Formularz kontaktowy

Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie i pomożemy w wyborze oczyszczalni