Czym jest recykling ścieków?

Recykling ścieków to proces powtórnego wykorzystywania wody ze ścieków po ich oczyszczeniu. Celem recyklingu ścieków jest zmniejszenie zużycia wody, zminimalizowanie ilości odpadów i ochrona środowiska naturalnego.