Deklaracja właściwości użytkowych do przydomowej oczyszczalni ścieków

Deklaracja właściwości użytkowych to jeden z najważniejszych dokumentów związanych z wprowadzeniem wyrobów budowlanych do obrotu. Deklaracja właściwości użytkowych wydawana jest dla produktów, które przeszły badania na zgodność z normą. W przypadku przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków obecnie obowiązuje norma PN EN 12566-3+A2:2013.