Czym jest biologiczna oczyszczalnia ścieków?

Biologiczna oczyszczalnia ścieków to rodzaj systemu oczyszczania ścieków, w którym zanieczyszczenia są usuwane za pomocą naturalnych procesów biologicznych. Proces ten polega na wykorzystaniu mikroorganizmów, takich jak bakterie i grzyby, aby rozkładać i usuwać zanieczyszczenia zawarte w ściekach – osad czynny.