Czy ścieki z domu są niebezpieczne?

Ścieki z domu mogą zawierać zanieczyszczenia, które są potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli nie są prawidłowo oczyszczone i odprowadzane. Ścieki z domu zawierają m.in. fekalia, resztki jedzenia, chemikalia i inne niebezpieczne substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i środowiska.