Czy gmina ma prawo zabronić budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków montaż podlaskie

Czy gmina może zakazać budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?  W wielu gminach, gdzie brakuje rozbudowanej sieci kanalizacyjnej, pojawia się problem związany z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dotyczącym zakazu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Decyzje te, mające na celu ochronę środowiska, często budzą kontrowersje wśród mieszkańców pragnących samodzielnie zarządzać gospodarką wodno-ściekową na […]