PRZYDOMOWE BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Oferta

VH PREMIUM

6-KOMOROWA BIOLOGICZNA
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Najwyższa jakość i efektywność – oczyszczalnia dla wymagających

VH LIGHT

3-KOMOROWA BIOLOGICZNA
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie dla każdego domu

EKOinnowacje = EKOoszczędności

Eko House wprowadza innowacje w gospodarstwach domowych oferując nowoczesne przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków. Nasze rozwiązania nie tylko chronią środowisko, ale także oferują znaczne oszczędności. Bezpłatna pomoc w kompletowaniu dokumentacji i uzyskiwaniu dofinansowania podkreśla nasze zaangażowanie w ekologiczne zarządzanie ściekami.

Gwarancja jakości

Eko House oferuje przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków VH PREMIUM i VH LIGHT, zgodne z normami polskimi i europejskimi - PN-EN 12566-3+A2:2013. Nasze rozwiązania gwarantują efektywność i bezpieczeństwo z 15-letnią gwarancją. Inwestując w nasze systemy, przyczyniasz się do ochrony środowiska i zyskujesz pewność długoterminowej niezawodności.

Fachowy serwis

Eko House oferuje kompleksowy serwis biologicznych oczyszczalni ścieków VH na terenie całej Polski. Nasz zespół ekspertów serwisowych jest dla Ciebie dostępny, by telefonicznie zapewnić bezpłatne wsparcie, gwarantując efektywność i niezawodność Twojej oczyszczalni. Wybierając Eko House, masz pewność, że nigdy nie zostaniesz bez pomocy.

Zaufanie Klientów

Eko House, lider w projektowaniu i montażu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków VH PREMIUM i VH LIGHT, cieszy się niemal 100% pozytywnych opinii na platformach takich jak Google, Facebook, Allegro, i Oferteo. Nasze zaangażowanie w ekologię oraz wysoki standard usług zostały potwierdzone przez liczne nagrody, w tym Złoty Laur Konsumenta 2023 i 2024, co świadczy o uznaniu i zaufaniu, jakim obdarzają nas konsumenci.

Lider sprzedaży

Eko House wyróżnia się ponad 12-letnim doświadczeniem w branży przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, dostarczając innowacyjne rozwiązania ponad 8 000 gospodarstwom domowym w Polsce. Nasze systemy VH, wykorzystujące zaawansowane technologie tlenowego oczyszczania, są dowodem naszego zaangażowania w rozwój ekologicznych metod odprowadzania ścieków.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków – co to jest, jak to działa?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków VH6 PREMIUM
System biologicznego oczyszczania ścieków to innowacyjna technologia wykorzystująca naturalne procesy, w których główną rolę odgrywają mikroorganizmy, składające się na osad czynny. Określenie „biologiczny” podkreśla zastosowanie metod przyjaznych dla środowiska, opierających się na działalności żywych organizmów. Dzięki tym mikroorganizmom możliwy jest rozkład organicznych składników zawartych w ściekach, co prowadzi do skutecznej eliminacji zanieczyszczeń, zanim te powrócą do naturalnego ekosystemu.

 

Kluczowa rola mikroorganizmów

Mikroorganizmy osadu czynnego stanowią fundament technologii biologicznego oczyszczania ścieków. Są one odpowiedzialne za rozkład substancji organicznych, co umożliwia nie tylko usunięcie zanieczyszczeń, ale także znacząco poprawia jakość przetwarzanych ścieków. Działanie tych mikroorganizmów jest nieocenione w kontekście zachowania czystości naturalnych zbiorników wodnych.

 

Etapy procesu oczyszczania ścieków z wykorzystaniem osadu czynnego

1. Proces biologiczny z wykorzystaniem osadu czynnego – jest to kluczowy etap, gdzie ścieki są przetwarzane w bioreaktorze. Osad czynny, czyli zawiesina mikroorganizmów w wodzie, jest tu aktywnie mieszany ze ściekami. Dzięki temu mikroorganizmy mogą efektywnie rozkładać substancje organiczne zawarte w ściekach. W ramach tego procesu zachodzą dwa ważne etapy:

Nitryfikacja – nitryfikacja stanowi biologiczny mechanizm utleniania amoniaku oraz jonów amonowych do form azotynów i azotanów, realizowany przez specyficzne bakterie nitryfikacyjne. W wyniku tego procesu powstają azotany, które mogą być absorbowane przez roślinność lub gromadzić się w środowisku.

Denitryfikacja – denitryfikacja to proces przekształcania azotanów najpierw w azotyny (denitryfikacja częściowa), a następnie w azot cząsteczkowy N2 (denitryfikacja całkowita). Jest to forma oddychania beztlenowego, realizowana przez specjalistyczne bakterie denitryfikacyjne, takie jak na przykład Pseudomonas fluorescens.

Osad czyny test

2. Sedymentacja – po procesach biologicznych następuje etap sedymentacji, gdzie oczyszczona woda jest oddzielana od osadu czynnego. Osad opada na dno osadnika, a oczyszczona woda może być bezpiecznie odprowadzona do środowiska lub ponownie wykorzystana.

3. Recyrkulacja osadu czynnego – osad czynny jest zwracany do bioreaktora, aby utrzymać odpowiednią koncentrację mikroorganizmów niezbędnych do kontynuacji procesu biologicznego. 

 

Zalety i zastosowanie

 • Wysoka efektywność: Proces ten skutecznie usuwa zanieczyszczenia organiczne i zawiesiny, co sprawia, że jest on wybierany do oczyszczania ścieków, przydomowych, miejskich, przemysłowych i rolniczych.
 • Ekologiczność: Oczyszczanie biologiczne jest przyjazne dla środowiska, wykorzystując naturalne procesy do redukcji zanieczyszczeń.
 • Uniwersalność: Technologia ta znajduje zastosowanie w różnorodnych warunkach i skalach, od małych przydomowych oczyszczalni po duże instalacje przemysłowe.
 • Adaptacyjność – Systemy te są w stanie przystosować się do różnorodnych obciążeń ściekowych, zapewniając stabilność i efektywność procesów biologicznych.
 

Dla firm takich jak Eko House, wykorzystanie technologii biologicznego oczyszczania ścieków z osadem czynnym stanowi nie tylko odpowiedź na rosnące wymogi ekologiczne, ale również sposób na zapewnienie klientom skutecznych i ekonomicznych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami. Kontynuując badania i rozwój w tej dziedzinie, możliwe jest dalsze zwiększanie efektywności oczyszczalni przy jednoczesnym minimalizowaniu ich wpływu na środowisko.

Osad czynny: rewolucja w biologicznym oczyszczaniu ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Racibórz
Osad czynny to fundament działania biologicznych oczyszczalni ścieków VH PREMIUM i VH LIGHT, oferowanych przez Eko House. Stanowi on żywą zawiesinę bakterii tlenowych, które są zdolne do przeprowadzania kluczowych procesów biochemicznych, takich jak nitryfikacja i denitryfikacja. Dzięki temu złożonemu mechanizmowi, ścieki z gospodarstw domowych mogą być przekształcane w dobrze oczyszczoną wodę, gotową do bezpiecznego wprowadzenia do środowiska naturalnego.

 

Co to jest i jak działa osad czynny?

Osad czynny, będący kłaczkowatą zawiesiną, to ekosystem mikroorganizmów, w którym dominują bakterie tlenowe. Ich zadaniem jest utlenianie związków organicznych zawartych w ściekach, co prowadzi do ich rozkładu i eliminacji. W efekcie, procesy te umożliwiają oczyszczenie wody na poziomie, który pozwala na jej ponowne wykorzystanie lub bezpieczne odprowadzenie do środowiska.

Zamysł wykorzystania biotechnologii w procesie oczyszczania ścieków jest przełomowy. Wizja, w której przyroda współpracuje z technologią, aby dostarczać rozwiązania ekologiczne i ekonomiczne dla gospodarstw domowych, jest już rzeczywistością dzięki systemom VH. Biotechnologia, często kojarzona z laboratoriami, znajduje swoje praktyczne zastosowanie w codziennym życiu, oferując metodę oczyszczania, która jest zarówno efektywna, jak i zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Zalety wykorzystania osadu czynnego

 • Ekologia: Proces oczyszczania odbywa się bez dodatkowych środków chemicznych, co czyni go bezpiecznym dla środowiska.
 • Bezwonność: Technologia VH eliminuje nieprzyjemne zapachy, które są często problemem w tradycyjnych systemach oczyszczania.
 • Koszty: Eksploatacja biologicznej oczyszczalni ścieków jest znacząco tańsza w porównaniu z utrzymaniem szamba, które wymaga regularnego opróżniania.

Artykuł: Jak dbać o osad czynny?

Eko House i rewolucja w oczyszczaniu ścieków z gospodarstw domowych

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Pleszew
Technologia VH, wprowadzona przez Eko House Technologie Ekologiczne, stanowi fundament ekologicznego i wydajnego systemu oczyszczania ścieków. Dzięki zastosowaniu aktywnego osadu czynnego, technologia ta umożliwia całkowitą eliminację nieprzyjemnych zapachów – główną wadę tradycyjnych metod, takich jak szamba czy osadniki ekologiczne (eko szamba). Proces napowietrzania i recyrkulacji, kluczowe elementy oczyszczalni biologicznych VH, wyróżniają te systemy na tle dostępnych rozwiązań.

 

Kiedy ekologia spotyka efektywność

Technologia VH opiera się na zaawansowanym procesie napowietrzania ścieków, który wspiera rozwój osadu czynnego. Osad ten, będący rdzeniem systemu, składa się z mikroorganizmów specjalnie selekcjonowanych do rozkładania zanieczyszczeń organicznych. W efekcie, oczyszczalnie VH nie tylko radzą sobie z eliminacją zanieczyszczeń, ale również oferują proces oczyszczania bez uciążliwych zapachów, co jest znaczącym krokiem naprzód w technologii oczyszczalni.

 

Jak działają przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków VH?

Oczyszczalnia działa w oparciu o technologię napowietrzania ścieków. Stąd brak nieprzyjemnych zapachów. Napowietrzanie pozwala także odpowiednio natleniać środowisko występujące w bioreaktorze. Dzięki temu w biologicznej oczyszczalni VH może rozwijać się osad czynny, czyli bakterie odpowiedzialne za rozkład szkodliwych substancji występujących w ściekach. Z pomocą systemu napowietrzania i osadu czynnego, biologiczne oczyszczalnie ścieków firmy Eko House, skutecznie zamieniają ścieki w wodę pościekową, oczyszczoną w 97%, którą można rozprowadzić w gruncie lub odprowadzić do wód powierzchniowych (oczywiście spełniając pewne warunki). Biologiczne oczyszczalnie ścieków na Zachodzie są już normą, nie montuje się już tam systemów, które zanieczyszczają naszą ekosferę, szambo ekologiczne nie jest dopuszczane do montażu. Biologiczne oczyszczalnie ścieków zostały tam docenione jako rozwiązanie praktyczne i redukujące koszty utylizacji ścieków. 

Zobacz w jaki sposób oczyszczamy Twoje ścieki. 

Przydomowa oczyszczalnia Maków Mazowiecki

Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków: technologia osadu czynnego

Systemy biologiczne oparte na osadzie czynnym, jak oferowane przez Eko House, charakteryzują się wysoką efektywnością oczyszczania, zdolnością do adaptacji do różnych obciążeń ściekowych oraz znacznym zmniejszeniem wpływu na środowisko naturalne. Technologia ta umożliwia nie tylko skuteczne usuwanie zanieczyszczeń organicznych i azotowych, ale także zapewnia stabilność procesów biologicznych, co jest kluczowe dla efektywności i niezawodności działania oczyszczalni. Wybierając biologiczną oczyszczalnię ścieków z osadem czynnym, inwestujemy w przyszłość, chroniąc nasze środowisko przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości oczyszczania ścieków.

Zwróć uwagę, że ekologiczna oczyszczalnia ścieków (drenażowe) w porównaniu z oczyszczalnią biologiczną charakteryzuje się niższą efektywnością oczyszczania ścieków oraz brakiem możliwości otrzymania dofinansowania, więc jeśli interesuję Cię nowoczesna przydomowa oczyszczalnia ścieków to doskonale trafiłeś! Projekt oczyszczalni masz od nas gratis. 

Proces oczyszczania ścieków w biologicznej oczyszczalni VH PREMIUM

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Ostrów Wielkopolski

Etap 1: Rozpoczęcie procesu oczyszczania z wykorzystaniem technologii VH

W pierwszym kroku procesu oczyszczania, ścieki trafiają do komory denitryfikacji wyposażonej w technologię VH. Tu, za pomocą zaawansowanego kosza prętowego, zatrzymywane są większe zanieczyszczenia, poddawane następnie wstępnej obróbce. Kluczowym elementem jest tutaj system natychmiastowego napowietrzania ścieków, realizowany przez unikatową technologię VH, która zapobiega procesom fermentacji beztlenowej – typowym dla innych systemów oczyszczalni. To innowacyjne rozwiązanie eliminuje nieprzyjemne zapachy, podnosząc komfort użytkowania.

 

Etap 2: Pierwszy krok natlenienia

Następnie, ścieki są przekierowywane do komory natlenienia, gdzie specjalny system dyfuzora zapewnia intensywne napowietrzanie. To środowisko sprzyja rozwojowi osadu czynnego, niezbędnego w efektywnym procesie oczyszczania. Kluczowe operacje, takie jak napowietrzanie czy przepompowywanie ścieków, są zautomatyzowane dzięki zastosowaniu kompresora. Brak elementów elektronicznych wewnątrz komory minimalizuje ryzyko awarii, co jest znaczącym atutem tej technologii.

 

Etap 3: Główna faza denitryfikacji

W trzecim etapie, ścieki wpływają do głównej komory denitryfikacji, gdzie dochodzi do przechwycenia cząsteczek, które unosiły się na powierzchni w poprzednich etapach. W tej przestrzeni, poprzez procesy denitryfikacji, usuwane są zanieczyszczenia azotowe, co jest kluczowym krokiem w minimalizowaniu wpływu ścieków na środowisko.

Etap 4: Drugi krok natlenienia

Ścieki kontynuują swój przepływ do głównej komory natlenienia, wyposażonej w kolejny system dyfuzora. Dzięki działalności mikroorganizmów, zanieczyszczenia organiczne i azotany są skutecznie usuwane ze ścieków. Proces równomiernego napowietrzania zapewnia eliminację możliwości gnicia ścieków i pojawienia się nieprzyjemnych odorów, co odbywa się bez konieczności użycia dodatkowych biopreparatów.

 

Etap 5: Separacja i recyrkulacja osadu czynnego

W ostatnim etapie, ze ścieków w komorze separacyjnej oddzielany jest osad czynny. Osad ten opada na dno komory, a oczyszczone ścieki są odprowadzane z oczyszczalni. System recyrkulacji osadu czynnego, oparty na dwóch pompach powietrza, zapewnia ciągłość procesu oczyszczania poprzez przepompowywanie osadu czynnego pomiędzy komorami. Dodatkowo, przestrzeń separatora wyposażona jest w system doczyszczający, co zwiększa efektywność całego procesu.

Dzięki braku urządzeń elektromechanicznych i skupieniu się na procesach napowietrzania oraz przepompowywania realizowanych przez kompresor, oczyszczalnia VH charakteryzuje się wysoką bezawaryjnością oraz minimalnym stopniem obsługi.

Korzyści z zastosowania technologii VH w przydomowych biologicznych oczyszczalniach ścieków

Eko House Technologie Ekologiczne oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie oczyszczania ścieków z wykorzystaniem technologii VH. Nasze systemy są projektowane z myślą o zapewnieniu komfortu i ochrony środowiska, oferując jednocześnie wysoką efektywność i niezawodność.

✅ Komfort i ekologia

Brak nieprzyjemnych zapachów i cicha praca to gwarancja komfortu użytkowania.

Dzięki niskiej obsługowości, nasze biologiczne oczyszczalnie ścieków zapewniają łatwość w codziennym użytkowaniu.

 

✅ Niezawodność i prostota

Konstrukcja naszych oczyszczalni jest prosta, co przekłada się na ich niezawodność i długotrwałe działanie bez konieczności interwencji złożonej elektroniki.

 

✅ Ekonomia eksploatacji

Niskie koszty energii oraz konieczność odpompowywania osadu tylko 1-2 razy w roku czynią nasze systemy ekonomicznymi w eksploatacji.

 

✅ Możliwość dofinansowania

Nasze oczyszczalnie są zgodne z normą PN-EN 12566-3, co otwiera drogę do dofinansowania inwestycji.

 

✅ Kompaktowa budowa

Łatwy i szybki montaż dzięki kompaktowej konstrukcji naszych oczyszczalni.

 

✅ Recykling ścieków

Ścieki oczyszczone w 97% mogą być wykorzystane jako źródło darmowej wody i minerałów dla ogrodu.

 

✅ Personalizacja

Oferujemy różne modele oczyszczalni, z możliwością dostosowania wysokości, średnicy przyłączy oraz koloru pokrywy.

 

✅ 15 lat gwarancji

Na nasze oczyszczalnie przysługuje 15-letnia gwarancja, która obejmuje zbiornik i wszystkie zamontowane w nim komponenty.

Dlaczego warto zainwestować w przydomową oczyszczalnię ścieków VH od Eko House?

Decydując się na przydomową oczyszczalnię ścieków VH od Eko House, stawiasz na innowacyjność i ekologiczne podejście do gospodarowania odpadami domowymi. Taka inwestycja to nie tylko krok w stronę zaawansowanych technologicznie rozwiązań, które minimalizują wpływ na środowisko naturalne, ale również świadome działanie na rzecz ochrony naszej planety.

 

Wysoka efektywność i oszczędności finansowe

 • Wysoka efektywność: Systemy VH charakteryzują się wysoką efektywnością w procesie oczyszczania ścieków, co sprawia, że są one przyjazne zarówno dla użytkownika, jak i dla natury.
 • Oszczędności finansowe: Wybierając rozwiązania Eko House, zyskujesz oszczędności finansowe wynikające z niższych kosztów eksploatacji w porównaniu do tradycyjnych szamb. Przydomowe oczyszczalnie ścieków są projektowane tak, aby ich utrzymanie było jak najmniej obciążające dla właściciela, a regularne koszty eksploatacyjne – minimalne.

 

Recykling ścieków: darmowa woda dla Twojego ogrodu

Oprócz oczywistych korzyści ekologicznych, jedną z najbardziej znaczących zalet biologicznych oczyszczalni ścieków jest możliwość wykorzystania oczyszczonych ścieków do nawadniania ogrodów. Co więcej, te oczyszczone wody są bogate w składniki odżywcze, które działają jak naturalny nawóz dla roślin. Dzięki temu rozwiązaniu nie tylko znacząco redukujemy zużycie wody pitnej, ale również zapewniamy naszym roślinom zdrowe odżywienie, przyczyniając się do ich lepszego wzrostu i rozwoju. Systemy VH PREMIUM i VH LIGHT stosują zaawansowane metody biologicznego oczyszczania, dzięki czemu przetworzone ścieki są bezpieczne i korzystne dla środowiska ogrodowego.

 

Zwiększenie wartości nieruchomości

Inwestycja w system VH to również zwiększenie wartości nieruchomości. Nowoczesne i ekologiczne rozwiązania są coraz bardziej cenione na rynku nieruchomości, a posiadanie przydomowej oczyszczalni ścieków stanowi istotny atut w oczach potencjalnych nabywców.

 

Ekologia i zrównoważony rozwój

Krok w stronę ekologii i zrównoważonego rozwoju, jakim jest instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków VH, pozwala nie tylko na oszczędności finansowe, ale także na cieszenie się czystym i bezpiecznym środowiskiem wokół własnego domu. Systemy te przyczyniają się do regeneracji lokalnych ekosystemów, ponieważ oczyszczona woda może być bezpiecznie wprowadzana z powrotem do środowiska, wspierając tym samym naturalny cykl wodny.

 

Wybór przyszłości

Wybór rozwiązania oferowanego przez Eko House to wybór przyszłości, w której harmonijna koegzystencja technologii i natury stanowi podstawę dla zrównoważonego rozwoju i wysokiej jakości życia. To inwestycja, która przynosi korzyści nie tylko Tobie i Twojej rodzinie, ale również przyszłym pokoleniom, pomagając w ochronie naszej planety.

Porównanie: przydomowa biologiczna oczyszczalnia VH PREMIUM vs. tradycyjne szambo

Analiza opiera się na porównaniu dwóch systemów zarządzania ściekami dla gospodarstwa domowego, w którym mieszka 5 osób, przy założeniu średniego zużycia wody na poziomie 675 litrów dziennie, co daje roczne zużycie równoważne 246,4 m³.

 

1. Oczyszczalnia biologiczna VH PREMIUM

Zakup i montaż – koszt inicjalny instalacji oczyszczalni VH PREMIUM wynosi 16 000 zł.

Roczne koszty eksploatacji – szacowane są na poziomie 500 zł, co obejmuje regularne przeglądy i konserwacje systemu.

Koszty po 10 latach – łączny koszt użytkowania systemu przez dekadę wynosi 21 000 zł, co uwzględnia zakup, montaż oraz eksploatację.

Okres zwrotu inwestycji – Inwestycja w oczyszczalnię VH PREMIUM zaczyna przynosić oszczędności już po 2 latach użytkowania w porównaniu do alternatywnych metod.

 

2. Tradycyjne szambo

Zakup i montaż – wstępny koszt instalacji szamba to 4 000 zł.

Roczny koszt eksploatacji – dużo wyższy w porównaniu do oczyszczalni biologicznej, wynosi około 6 000 zł, głównie z powodu konieczności regularnego wywozu nieoczyszczonych ścieków.

Koszty po 10 latach – całkowity koszt wykorzystania szamba przez ten sam okres to aż 64 000 zł.

Okres zwrotu inwestycji – brak konkretnego okresu zwrotu, ponieważ system nie przewiduje oszczędności w dłuższej perspektywie.

Tabela porównawcza kosztów:
ParametrOczyszczalnia VH PREMIUMSzambo
Liczba użytkowników55
Zużycie wody na dobę675 litrów675 litrów
Zużycie wody w ciągu roku246,4 m³246,4 m³
Zakup i montaż16 000 zł4 000 zł
Roczny koszt eksploatacji500 zł6 000 zł
Koszty po 10 latach21 000 zł64 000 zł
Okres zwrotu inwestycji2 lata

Wnioski

Analiza finansowa wskazuje, że choć początkowy koszt instalacji oczyszczalni biologicznej VH PREMIUM jest wyższy niż tradycyjnego szamba, to jednak w perspektywie długoterminowej, 10-letniej eksploatacji, jest to znacznie bardziej opłacalna inwestycja. Oczyszczalnia biologiczna oferuje nie tylko korzyści ekonomiczne, ale także przyczynia się do ochrony środowiska poprzez efektywniejsze oczyszczanie ścieków. Dlatego rekomendujemy rozważenie wyboru nowoczesnych rozwiązań oczyszczania ścieków, takich jak system VH PREMIUM, który łączy w sobie zaawansowaną technologię z odpowiedzialnością ekologiczną.

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej, coraz więcej gospodarstw domowych decyduje się na zastosowanie zrównoważonych rozwiązań, które wspierają ochronę środowiska i przynoszą oszczędności finansowe. Przydomowa oczyszczalnia ścieków VH PREMIUM stanowi kluczowy element w realizacji tych założeń, oferując nie tylko znaczące korzyści dla natury, ale i znaczne zniżki w domowym budżecie.

Analiza ekonomiczna wyraźnie wskazuje na przewagę biologicznych oczyszczalni ścieków nad tradycyjnymi szambami. Niższe koszty eksploatacji i możliwość uzyskania dofinansowań sprawiają, że inwestycja w oczyszczalnię VH PREMIUM szybko się zwraca, dodatkowo podnosząc wartość nieruchomości.

 

Uwagi:

 • Oczyszczalnie VH PREMIUM charakteryzują się znacznie niższymi rocznymi kosztami eksploatacji w porównaniu do szamba, co skutkuje szybkim zwrotem inwestycji.
 • Dane uwzględniają normy zużycia wody dla polskich gospodarstw domowych oraz średni koszt zakupu i montażu modelu VH PREMIUM w lutym 2024.

Znaczenie nowoczesnych technologii dla ochrony środowiska

Przydomowe oczyszczalnie ścieków VH PREMIUM i VH LIGHT od Eko House przynoszą szereg korzyści, wśród których na pierwszy plan wysuwają się oszczędności finansowe oraz ochrona środowiska. Zamiana tradycyjnych szamb na nowoczesne, ekologiczne oczyszczalnie przydomowe jest krokiem ku znaczącej redukcji kosztów związanych z utylizacją ścieków. Gdy weźmiemy pod uwagę koszty eksploatacji standardowego szamba, które mogą osiągnąć wartość nawet 10.000 zł w ciągu pięciu lat, oczyszczalnie VH oferują znaczną oszczędność, obniżając wydatki do około 550 zł na rok Dodatkowo, inwestycja w system VH może zacząć przynosić zyski już po 3 latach, co stanowi atrakcyjną perspektywę zwrotu kosztów.

W obliczu nieustannie rosnących cen za wywóz nieczystości płynnych, rozważ projekt oczyszczalni. Przydomowe oczyszczalnie ścieków od Eko House zapewniają stabilność finansową, utrzymując niski, stały koszt eksploatacji. Jest to zatem nie tylko ekonomicznie uzasadniony wybór, ale także inwestycja w przyszłość naszej planety.

Wdrażanie i promowanie technologii VH przez Eko House wpisuje się w globalny trend odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi i dąży do stworzenia zrównoważonej przyszłości, w której technologia idzie w parze z ochroną środowiska związaną z rozsączaniem ścieków związaną z rozsączaniem ścieków. Wybierając biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków VH PREMIUM i VH LIGHT, każdy z nas może stać się częścią tej pozytywnej zmiany.

 

Sklep Eko House – tutaj kupisz biologiczne oczyszczalnie ścieków VH.
Kontrola szamb i oczyszczalni
Szambo ekologiczne czy przydomowa oczyszczalnia biologiczna
Szambo ekologiczne czy przydomowa oczyszczalnia biologiczna Kiedy myślimy o ekologicznych rozwiązaniach...
Czytaj dalej
Przydomowa oczyszczalnia ścieków Pajęczno
Jak otrzymać dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków w 2024 roku?
Dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków: dotacja tylko na biologiczne oczyszczalnie ścieków  Rozwój...
Czytaj dalej
Przydomowa oczyszczalnia ścieków montaż samodzielny
Wpływ przepuszczalności gruntu na rozsączanie oczyszczonych ścieków w przydomowej oczyszczalni
Przepuszczalność gruntów: przydomowe oczyszczalnie ścieków Istotnym jest fakt, że przepuszczalność gruntów...
Czytaj dalej

Porady eksperta więcej artykułów

Kliknij tutaj

Kompendium wiedzy przydomowe oczyszczalnie

Kliknij tutaj

KLIENCI O NAS

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - sklep Eko House

Formularz kontaktowy

Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie i pomożemy w wyborze oczyszczalni

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków VH PREMIUM nagrody od klientów