Jak wsiąka woda w grunt?

Woda wsiąka w grunt za pomocą procesu zwanego infiltracją. Proces ten polega na przenikaniu wody z powierzchni ziemi do warstw gleby i podłoża. Wpływ na szybkość infiltracji mają takie czynniki jak rodzaj gruntu, jego porowatość, konsystencja i nasiąkliwość, a także nacisk i obecność warstw ochronnych.

Podczas infiltracji woda wnika do porów gruntu i napełnia je, a następnie przemieszcza się w dół przez szczeliny i pęknięcia w skałach i glebach, aż do poziomu wodonośnego. Tam woda zostaje magazynowana i jest dostępna dla roślin i zwierząt oraz dla innych potrzeb, takich jak irygacja i zaopatrzenie w wodę pitną.

Infiltracja jest ważna dla utrzymania równowagi wodnej w ekosystemie i dla zachowania zdrowej gleby i wód gruntowych.

Formularz kontaktowy

Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie i pomożemy w wyborze oczyszczalni